Tour For The Future

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsme 1. října 2020 odstartovali projekt Tour For The Future, jehož cílem je seznámit žáky napříč republikou s technikou a technologiemi.

Každý týden navštíví kamion s mobilní učebnou jednu obec či město v České republice s cílem podpořit u žáků vztah k technice. Jízdní řád pro letošní školní rok čítá 35 měst a obcí ze všech krajů ČR.

Mobilní učebna je vybavena 3D tiskárnami, notebooky a tablety s funkcí rozšířené reality.
To umožňuje praktické workshopy, které může uvnitř pojízdné učebny najednou absolvovat cca 12 žáků, výuka se tedy, s ohledem na běžný počet dětí ve třídě, uskuteční ve dvou skupinách. Jedna se bude vzdělávat v mobilní učebně, druhé bude ve škole k dispozici kariérový poradce na probrání profesní budoucnosti. Programu pod vedením speciálního týmu lektorů se budou moci zúčastnit i pedagogové.

Všichni získají přehled o trhu práce a naučí se pracovat s výše uvedeným zařízením. Žáci na základě dotazníků zájmů zjistí, pro jakou profesi mají předpoklady, pedagogové se seznámí s novým pojetím výuky techniky v rámci vzdělávací oblasti Člověk a technika.

Klademe důraz též na rozvoj manuální zručnosti, technickou a digitální gramotnost, jednoduše na průmysl a technologie 4.0 ze všech úhlů pohledu.

Škola, z níž workshop absolvují nejméně tři pedagogové, bude mít možnost získat 3D tiskárnu od firmy Prusa Research a nápadník aktivit pro výuku techniky od Univerzity Palackého v Olomouci.

Mobilní učebna byla financována z operačního programu IROP. Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004973.

Přihlášení k dotazníkům zájmů

Navštívili jsme vás v rámci Tour For The Future a máte ještě platný přístup k dotazníkům zájmů? ZDE se můžete přihlásit a znova si je připomenout.

Hodnocení

Pokud jsme navštívili Vaši školu a zúčastnil/a jste se našeho programu, budeme rádi, pokud nám ZDE sdělíte své hodnocení.

Realizované workshopy