Programy 2023 – 2024

Co mají aktivity společného

 • Jsou zážitkové a interaktivní
 • Seznamují s moderními technologiemi
 • Propojují teorii a praxi
 • Vedou k vlastní praktické zkušenosti a poznání

Základní školy

Naše programy jsou oblíbené u žáků i pedagogů.
Spolupracujeme celoročně se čtyřmi partnerskými školami z regionu Uherské Hradiště.

 

Přivezeme program na míru do vaší školy nejen ve Zlínském kraji.

Programy pro partnerské školy

 • Pravidelné kroužky techniky v mobilní učebně TECHNOLOGY TRUCK.
 • Exkurze pro žáky v partnerských firmách Ray Service Staré Město a BD SENSORS Buchlovice.
 • Exkurze pro pedagogy v partnerských firmách Ray Service Staré Město, BD SENSORS Buchlovice nebo v mobilní učebně.
 • Příměstský tábor Technika hravě zdravě

Programy pro ostatní školy

 • Exkurze pro žáky v partnerských firmách Ray Service Staré Město a BD SENSORS Buchlovice.
 • Zážitkový den v TECHNOLOGY TRUCK

Co nás těší

že inspirujeme mládež k novým objevům a zkušenostem, trénujeme nové kompetence a motivujeme k technickým oborům chlapce i děvčata již od 3. třídy.

Programy je možné financovat z Operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím Šablon v rámci Inovativního vzdělávání formou projektové výuky.

Střední školy

Spolupráce mezi nejmodernějšími firmami regionu a středními školami se těší velké oblibě jak studentů, tak i pedagogů.

Studenti získávají přímou zkušenost z reálného firemního prostředí, seznamují se s vyspělými technologiemi a mohou se tak lépe rozhodovat o své další profesní dráze.

Programy pro střední školy

Programy jsou zaměřeny nejen na technické obory, ale i obory obchodní, ekonomické a všeobecné.

Studenti se seznamují s praktickým využíváním informací, které se učí ve škole.

 

 • Zážitkové exkurze v partnerských i ostatních firmách regionu
 • Studentské praxe a brigády
 • Studentské projekty a ročníkové práce

 

Studenti mají jedinečnou příležitost získat představu o tom, jak funguje v praxi Průmysl 4.0