Kroužky techniky

Každý se baví a zároveň učí!

Výuka kroužku techniky probíhá primárně v mobilní učebně TECHNOLOGY TRUCK v areálu partnerských škol v regionu  Uherské Hradiště.

  • Kroužky jsou pro děvčata a chlapce od 3. do 9. třídy.
  • Program je přizpůsobený věku a zkušenostem žáků.

CÍLEM KROUŽKU

je osvojit si principy, používané nástroje, přístroje a technologie k jednotlivým oborům.

Naučit se používat schématické značky a pracovat se schématy a technickými postupy.

Sestavovat obvody podle schématu nebo vlastního plánu.

Rozvíjet a prohlubovat jednotlivé znalosti a dovednosti zejména praktickým a zážitkovým způsobem.

S čím se žáci seznámí

Základy programování

Grafické programování robotků a programování kolaborativního robota

Základy elektroniky a elektrotechniky

Práce se speciálními stavebnicemi. Žáci se naučí pracovat jednotlivými prvky elektrického a elektronického obvodu, seznámí se s jejich funkcemi, základními charakteristikami a použitím.

Základy pneumatiky

Princip pneumatiky, využití v běžném životě. Poznávání značek, rozlišení součástek a sestavování obvodů podle návodu i podle vlastního plánu.

Základy hydrauliky

Rozdíl mezi pneumatikou a hydraulikou. Sestavení obvodů.

Technologie 3D tisku

Osvojení různé úrovně náročnosti práce s technologií 3D tisku, úprava a modelace návrhu, nastavení různých typů 3D tiskáren i odstranění chyb při tisku.