Co děláme

Vzděláváme a inspirujeme

Jsme partnery v oblasti inovativního vzdělávání pro školy, firmy i veřejnost. Náš zájem je směřován zejména k žákům základních škol, studentům středních škol a pedagogům, abychom pozitivně ovlivňovali jejich vztah k technickým oborům a moderním technologiím.

Propojujeme pracovní a školní svět

Vzdělávacími aktivitami propojujeme zajímavé a technologicky vyspělé firmy regionu se školním prostředím. Chceme mladým lidem ukázat, že v každém regionu lze najít perspektivní práci v renomovaných a atraktivních společnostech.

Vyučujeme technické předměty zážitkově a interaktivně

Zaměřujeme se na výuku technických předmětů a oborů, které mají na dnešním trhu práce velký potenciál. Žáci získávají zejména praktickou zkušenost, nové znalosti i dovednosti.

Naše programy

PROJEKT TECHNOLOGICKÉ CENTRUM PRO PRŮMYSL 4.0

Projekt má za cíl přiblížit žákům i pedagogům prostředí moderního průmyslu, vyspělých technologií a seznámit je s možnostmi profesního uplatnění.

Držíme krok s moderním světem

Aby vzdělávací aktivity byly ještě kvalitnější a vynaložené úsilí smysluplné, rozhodly se firmy VISC, BD SENSORS Buchlovice a Ray Service Staré Město společně realizovat projekt Technologické centrum pro průmysl 4.0.

Jedinečné učebny

S finanční podporou Evropské unie byla vybudována 3 výuková pracoviště vybavená nejmodernější technikou. Kromě interaktivních tabulí, výpočetní techniky a variabilních moderních pracovišť je každá učebna jedinečná pro své zaměření.

Kontaktujte nás

Partnerské společnosti