Kdo jsme a co děláme

VISC – NEJEN KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Jsme tým zkušených odborníků a nadšenců. Soustředíme se na kariérové poradenství, podporu žáků a studentů a spolupráci mezi školami a firmami. Vedle toho rozvíjíme vztah mladých generací k technice a technickým oborům a vybudovali jsme Technologické centrum pro průmysl 4.0.

Pracujeme s mladými lidmi, školami, pedagogy, s firmami i samosprávou a státními institucemi.

Našim cílem je pomoci každému žákovi, aby si zvolil povolání, které jej bude bavit, živit a pomůže mu žít „dobrý život“.

  • pomáháme mladým lidem v oblasti volby povolání
  • realizujeme exkurze do firem a institucí, aby se žáci a studenti mohli lépe rozhodnout, která profese je pro ně ta pravá
  • projektové dny pro základní a střední školy
  • DVPP pro pedagogy
  • poradenství pro žáky, studenty (a jejich rodiče) i pedagogy
  • a mnoho dalšího

Proč jsme vznikli?

Chceme mladým lidem ukázat, že v každém regionu lze najít perspektivní práci v renomovaných a atraktivních společnostech. Dokážeme propojit školní svět se světem pracovního prostředí.

Ukázali jsme mnoha mladým lidem, že za dobrou prací nemusí vyrážet do světa.

V čele společnosti stojí Ing. Karel Mareček, majitel BD SENSORS, Ing. Petr Gabriel, majitel Ray Service a Mgr. Sylva Štěpitová, profesionální kariérová poradkyně a psycholožka.

Jako metodik a odborný konzultant ve společnosti působí Mgr. Iva Vlčková, jež se také podílí na tvorbě metodiky pro pedagogy.

V průběhu roku 2017 se k týmu připojila Mgr. Lucie Sekaninová, která spolupracuje na metodice pro pedagogy, vzdělávacích programech a administruje webovou aplikaci.

Odborným poradcem a hlavním konzultantem v Jihomoravském kraji je Mgr. Monika Vávrová.

V našem Technologickém centru pro PRŮMYSL 4.0 můžete potkat vždy usměvavou lektorku Ing. Ivetu Korvasovou.

A neopomeneme ani naši velkou oporu – ředitele ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova Mgr. Karla Zerzáně.

Odborní konzultanti

Spolupracujeme s řadou odborných konzultantů a poradců, mezi nimiž jsou majitelé a jednatelé firem, zkušení ředitelé a učitelé základních i středních škol, personalisté a odborníci z praxe.

Jejich rolí v naší společnosti je především být v kontaktu při řešení profesního vzdělávání, zapojovat se při inovaci ŠVP, účastnit se konferencí a dalších realizovaných aktivit jako jsou exkurze, odborné přednášky a besedy apod.

Firemní sféra

Ing. Karel Mareček, majitel BD SENSORS s.r.o. Buchlovice, spolumajitel VISC s.r.o.

Ing. Petr Gabriel, majitel Ray Service a.s. Staré Město, spolumajitel VISC s.r.o.

Ing. Jarmil Cileček, majitel Alucast s.r.o. Tupesy

Pavel Slovenčík, jednatel Frontio NET s.r.o. Zlín

Ing. Michala Vaňková, průmyslová inženýrka v BD SENSORS s.r.o. Buchlovice

Ing. Jitka Markusová, ekonomická a personální ředitelka v BD SENSORS s.r.o. Buchlovice

Ing. Boris Papp, provozní ředitel v BD SENSORS s.r.o. Buchlovice

Ondřej Maršík, výrobní ředitel v BD SENSORS s.r.o. Buchlovice

Ing. Miroslav Struhelka, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje v RayService a.s. Staré Město

Mgr. Martina Zeldová, personalistka v RayService a.s. Staré Město

Ing. Marek Krejčíř, výrobní ředitel v Alucast s.r.o. Tupesy

Ing. Klára Husak, PR koordinátorka a personalistka v Thermacut k. s. Uherské Hradiště

Mgr. Michala Kyliánová, personální manažerka v Thermacut k. s. Uherské Hradiště

Eva Doležalová, personalistka v Alucast s.r.o. Tupesy

Pavel Bařina, lektor, odborník na pneumatiku, BD SENSORS s.r.o. Buchlovice

Základní a střední školy

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ Františka Horenského Boršice

Ing. Jiří Durďák, ředitel OA, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky UH

RNDr. Miroslav Kučera, SŠPHZ UH, manažer rozvoje školy

Mgr. Bedřich Chromek, ředitel SOŠ a Gymnázia SM

Ing. Miroslava Kořínková, zástupkyně ředitele SOŠ a Gymnázia Staré Město

Ing. Adam Skovajsa, OA, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky UH, učitel odborných předmětů, práce s talenty

Kariérové poradenství

Každý, kdo má aspoň kousek kariéry za sebou, ví, jak je důležité vidět, zažít, zkusit si. Proto studentům v rámci kariérového poradenství nabízíme nejen zamyšlení nad profesními zájmy, schopnostmi a předpoklady pro studium, vč. psychologického posouzení a testování, ale nabízíme také informace o trhu práce, pracovních pozicích, firmách v regionu, jejich výrobních programech.

Asi jako první dáváme studentům příležitost zkusit si přímo v procesu, objevit to výjimečné, zdravé a silné v nich, aby pak měli větší šanci najít si vhodné povolání, zaměstnání, ale i pozici ve firemní struktuře.

Podporujeme
FIRMY, dát jim příležitost najít a zapracovat si správné zaměstnance z řad studentů
STUDENTY, dát jim příležitost ve firemním prostředí odborně růst a získat sociální kompetence jako je kreativita, proaktivita, angažovanost, kritické myšlení, samostatnost, odpovědnost za svá rozhodnutí, schopnost pracovat v týmu, plnit úkoly, respektovat autoritu apod.
ŠKOLY, aby měly angažované studenty
RODIČE, aby dokázali dobře provést své děti volbou povolání

Organizujeme Kroužky

Naše partnerské společnosti nás intenzivně podporují v pořádání kroužků pro žáky základních škol. V tomto školním roce vedeme Kroužky techniky na několika základních školách ve Zlínském kraji. Za několik let si již naše kroužky získaly oblibu u žáků základních škol, což je pro nás úžasným motorem k neustálému doplňování nabídky o nová témata. Velkým lákadlem se stala především naše unikátní mobilní učebna v kamionu.

Žáky lektorují odborníci z praxe a studenti ze SOŠG Staré Město a SŠPHZ Uherské Hradiště.

Protože máme velmi pozitivní ohlasy, chceme tuto činnost rozšířit i na další základní školy, hledáme další školy a firmy, které by byly ochotny kroužky na dalších ZŠ podporovat.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na
Mgr. Sylvu Štěpitovou
+420 775 618 422
sylva.stepitova@visc.cz