O společnosti

jak to začalo

Už v roce 2015 přišel Karel Mareček s projektem Virtuální škola a zahájil spolupráci se středními a základními školami ve zlínském regionu.

Jeho cílem bylo vodit žáky na nejrůznější místa a ukazovat jim, jak věci ve firmách fungují. Začal také organizovat technické kroužky na základních školách.

Dnes tyto aktivity probíhají v rozvinuté podobě ve spolupráci s dalšími firmami pod hlavičkou projektu VISC.

Visc s.r.o.

Na společnosti VISC se podílejí její zakladatelé:

pan Karel Mareček, majitel společnosti BD SENSORS Buchlovice a pan Petr Gabriel, majitel společnosti Ray Service Staré Město.

 

Společnost VISC s.r.o. realizuje ojedinělý projekt, který má za cíl podporovat technologický rozvoj, inovace a vzájemnou spolupráci se školami.

Projekt reflektuje odhodlání firmy posouvat hranice v oblasti moderních technologií a přispívat k vzdělávání mladé generace v oblasti průmyslových inovací.

proč vznikl VISC

Současný deficit kvalifikované pracovní síly na českém trhu práce, jakož i neucelená koncepce přípravy mladých pro budoucí technologie a techniku v nás dlouhodobě podněcoval zájem o věc a snahu aktivně pro ni nacházet reálná řešení.

Proto jsme založili partnerskou aktivitu VISC, s.r.o., která se snaží situaci v lokálním regionu optimalizovat.

Spojujeme svět vzdělávání a našeho průmyslového prostředí, aby žáci a studenti nacházeli lepší orientaci ve své kariérní budoucnosti.

Naším hlavním úsilím je smysluplně propojovat svět vzdělávání se světem pracovního prostředí.

Co říká SŠPHZ Uherské Hradiště na spolupráci s námi

Spolupráce s VISC s.r.o. je vítána, neboť znamená pro naše studenty další možnost propojení s firemní praxí.

Ztotožňujeme se s tímto záměrem. Studenti se díky praxi seznamují s firemním prostředím a udělají si tak o něm bližší představu. Jejich představy se totiž od reality často podstatně liší.

Každá praxe studenta někam posouvá a přináší mu nové jedinečné zkušenosti a vhled do povolání.

Přínosy jsou ve skrze pozitivní. Oceňujeme profesionalitu, akčnost a operativnost. Těší nás společná podpora technicky zaměřených kroužků na základních školách.

Našim společným zájmem je udržení absolventů v regionu a uvědomění si přítomnosti špičkových firem v jejich bezprostředním okolí.

visc

Podporuje nejen studenty v jejich přípravě na budoucí povolání, ale i firmy, které tak mají příležitost najít si správné zaměstnance z řad studentů.

Školám pomáhá zvyšovat zájem studentů o techniku a v neposlední řadě podporuje i rodiče, kteří by měli své děti umět provést volbou povolání.

Spolupráce se středními školami

Cílem spolupráce se středními školami je propojit svět vzdělávání s firemním prostředím, seznámit studenty s výrobním programem firmy, firemní kulturou a požadavky na zaměstnance.

Spolupráce s průmyslovou školou nám přináší možnost získat nové pracovníky motivované, vzdělané a jazykově vybavené, abychom rozšiřovali svou výrobu.

Celý projekt VISC je vlastně snahou o co největší zapojení studentů do praxe tak, aby se vzdělávali na míru potřebám konkrétních firem.

Už dnes se mohou podílet na firemních zakázkách i pracovat ve firmách při studiu, na částečný úvazek. Firemní praxe pomůže studentům uspořádat si priority ve vzdělávání, naučí je hospodařit s časem, plnit úkoly a může jim dát zdravé profesní sebevědomí.