Spolupráce firem a škol

Společně formujeme budoucnost průmyslových lídrů a posouváme hranice technologických inovací.

Posilujeme Vazby mezi průmyslem a vzděláváním

Společnosti Ray Service a.s. Staré Město a BD SENSORS s.r.o. Buchlovice spojily své síly ve prospěch vzdělání a jsou odhodlané posouvat hranice v oblasti podpory vzdělávání a rozvoje talentů v regionu.

Tyto společnosti zdůrazňují, že podpora vzdělávání a rozvoje talentů přispívá k posílení regionálního průmyslu a technologické excelence.
Proto se angažují v široké škále iniciativ, které spojují průmysl a vzdělávání.

JAK SPOLUPRACUJEME SE ŠKOLAMI

Praxe a stáže pro budoucí profesionály

Zkušenosti ukázaly, že praxe je klíčovým prvkem přípravy studentů na skutečné výzvy průmyslového prostředí. Proto jsme otevřeli dveře našich společností pro studenty, kteří hledají praktické zkušenosti a inspiraci pro svou budoucí kariéru.

Studenti mají příležitost ponořit se do profesionálního prostředí a aplikovat své teoretické znalosti v praxi.

 

Odborné přednášky a besedy

Náš tým odborníků se pravidelně účastní vzdělávacích akcí a poskytuje odborné přednášky na školách. Chceme sdílet naše znalosti a přiblížit studentům reálné výzvy a příležitosti v našem odvětví.

Cílem je nejen přiblížit studentům moderní technologie a inovace, ale také podporovat dialog mezi akademickým světem a průmyslem.

 

Společné projekty a inovace

Vsadili jsme na sílu spolupráce. Společně s technickými institucemi a vysokými školami jsme se zapojili do projektů, které spojují teorii s praxí.

Tato spolupráce přináší synergii teoretických znalostí a praxe, což vytváří ideální prostředí pro inovace a objevování nových technologických řešení.

Máte zájem o spolupráci?

Přečtěte si více o možnostech spolupráce v Ray Service a.s.

 

Informujte se o možnostech spolupráce v BD SENSORS s.r.o.

RAY SERVICE

Spolupráce se školami a studenty je pro nás nejen závazkem vůči komunitě, ale i investicí do budoucnosti.

Věříme, že tato synergická vazba mezi průmyslem a vzděláváním přinese ovoce v podobě kvalifikovaných profesionálů a inovativních řešení.

„Jsme přesvědčeni, že investice do vzdělávání je investicí do budoucnosti. Spolupráce se školami a studenty nám umožňuje přenášet naše znalosti a zkušenosti na další generace, přispívající tak k rozvoji komunity a odvětví.“

BD SENSORS

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM PRO STUDENTY

BD SENSORS Buchlovice vybudovalo technologické centrum pro studenty, kde mají přístup k moderním technologiím a laboratorním experimentům. Tato iniciativa poskytuje studentům prostředí pro praktické učení a zkoumání.

BD SENSORS vychází z přesvědčení o důležitosti spojení průmyslu se vzděláváním. Společná cesta se školami a studenty představuje klíčový prvek pro tvorbu inovativních řešení a pro podporu mladých nadějných jedinců v jejich kariérním růstu