Učebna Technology truck

Jsme první a výjimeční

Naše Technologické centrum pro průmysl 4.0 zahrnuje mimo dvou specializovaných učeben ve firmách také unikátní mobilní učebnu TECHNOLOGY TRUCK.

Je první unikátní mobilní učebnou v kamionu v České republice vybudovanou ve spolupráci s partnerskými firmami BD SENSORS Buchlovice a Ray Service Staré Město.

Tato mobilní vzdělávací jednotka, plná moderních technologií, působí jako pohyblivá laboratoř, která rozvíjí kreativitu a technické dovednosti žáků.

Otevření dveří do Světa inovací

Projektové dny a výuka v Technology Truck jsou nejen o technologii, ale také o otevření dveří ke kreativitě, inovacím a objevování. Každý žák má příležitost stát se tvůrcem vlastních nápadů a rozvíjet dovednosti, které jsou klíčové v dnešním digitálním světě.

Přijedeme za vámi

Učebnu využíváme při realizaci vzdělávacích programů pro žáky i pedagogy.

Nejvíce je TECHNOLOGY TRUCK využíván pro výuku kroužků techniky v partnerských školách, pro exkurze a projektové dny ve školách po celé ČR.

Kde nás můžete vidět

Technologie v mobilní učebně TECHNOLOGY TRUCK prezentujeme i veřejnosti ve spolupráci s firmami, institucemi nebo obcemi na akcích jako je Slovácké léto, Veletrhy škol, Burzy práce a vzdělání, Konstruktérská akademie, Dny Země apod.

Inovativní vzdělávání

TECHNOLOGY TRUCK je plně vybaveným výukovým střediskem pro výuku technických předmětů, které nejsou na školách běžně dostupné.

Nabízíme inovativní a atraktivní přesah do vzdělávacích plánů. Veškeré technologie i výukové programy jsou připraveny a svou náročností uzpůsobeny pro práci žáků základních i středních škol.

Vybavení učebny

Kromě komfortního zázemí, dataprojektoru a výpočetní techniky jsou to zejména variabilní stavebnicová pracoviště pro:

 • Pneumatiku
 • Hydrauliku
 • Elektropneumatiku
 • 3D tisk

Činnosti, které si vyzkoušíte

 • Programování v Tinkercadu
 • Práce s PrusaSlicerem
 • 3D tisk
 • Sestavování pneumatických obvodů
 • Sestavování elektropneumatických obvodů
 • Sestavování hydraulických obvodů
 • Porozumění schématickým značkám
 • Čtení schémat