ZŠ DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH 10. 12. 2020

TOUR FOR THE FUTURE

ZŠ DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH
10. 12. 2020

Jednou  ze zastávek v Královéhradeckém kraji byla také Základní škola v Deštném v Orlických horách. Žáci z 8. a 9. třídy měli možnost naučit se pracovat s 3D tiskárnami, na nichž si vytiskli drobné upomínkové předměty, vyzkoušeli si moderní pojetí výuky ve virtuální realitě a nechyběla ani beseda týkající se kariéry a volby povolání.

V odpoledních hodinách se o kamion, jeho vybavení, programy pro žáky, 3D tisk aj. zajímali pedagogové nejen ze zdejší základní školy, ale i z okolí. Velmi nás těší, že do pojízdné učebny zavítali i zástupci z MAS a samosprávy.

Děkujeme škole za srdečné přijetí a milý článek.