ZŠ FLORIÁNA BAYERA KOPŘIVNICE 20. 5. 2021

TOUR FOR THE FUTURE

ZŠ FLORIÁNA BAYERA KOPŘIVNICE
20. 5. 2021

Jako další ze zastávek v rámci projektu Tour For The Future byla vybrána Základní škola Floriána Bayera v Kopřivnici, jejíž žáci se ve čtvrtek 20. května 2021 zúčastnili speciálně připraveného technicko-výukového programu na téma 3D tisku. Žáci poznali možnosti 3D technologií, odlišnosti od klasického tisku, který znají z domácností i ze škol, naučili se navrhnout si vlastní předmět v programu Tinkercad, vytisknout si jej a osvojili si základní úkony obsluhy 3D tiskárny.

Na závěr programu jsme s možnostmi 3D tisku a novinkami v technickém vzdělávání seznámili také zájemce z řad pedagogů.

Všem žákům i pedagogům děkujeme za milé přijetí a příjemně strávený den.