HRADEC NAD MORAVICÍ 16.12.2020

TOUR FOR THE FUTURE

ZŠ HRADEC NAD MORAVICÍ
16. 12. 2020

Tour For The Future se hlásí z Moravskoslezského kraje! Naše první zastavení patřilo Základní škole v Hradci nad Moravicí. V mobilní učebně a při besedách zaměřených na sebepoznání a volbu povolání se vystřídaly dvě třídy zdejších deváťáků. V mobilní učebně měli žáci možnost poznat moderní technologie, vyzkoušet si 3D tisk a vyrobit vlastní předměty.

V odpoledních hodinách probíhala velmi podnětná diskuse na zavedení moderních technologií (zejm. 3D tisku) do škola a především na téma kariérového poradenství ve zdejším kraji.

Všem zúčastněným i vedení školy děkujeme za příjemný den.