ZŠ LIPNÍK NAD BEČVOU OSECKÁ 17. 12. 2020

TOUR FOR THE FUTURE

ZŠ LIPNÍK NAD BEČVOU,
UL. OSECKÁ
17. 12. 2020

Předvánoční a zároveň poslední zastávkou v roce 2020 byla Základní škola v Lipníku nad Bečvou v ulici Osecká. Obrovský zájem o kariérové poradenství a nadšení z vlastních výrobků z 3D tisku ovládly zdejší deváťáky. Žáci se zúčastnili besedy s kariérovou poradkyní, kde se bavili o významu volby povolání pro jejich život, naučili se pracovat na 3D tiskárnách, odkud si odnesli klíčenky či drobné vánoční dárky.

V odpoledních hodinách jsme o významu kariérového poradenství a moderních technilogií diskutovali z pedagogy nejen z navštívené školy.

Vedení školy i všem žákům děkujeme za srdečné přijetí a zapálení pro „věc“. Velmi nás těší zájem žáků i pedagogů o představované aktivity.