TOUR FOR THE FUTURE

ŘÍČANY
22. 9. 2021

Další zastávkou naší Tour For The Future bylo město Říčany. Naše pojízdná učebna přijela 22. září 2021, abychom ukázali studentům jak pracovat s 3D tiskárnou. Kluci a holky se dozvěděli co se dá tisknout na 3D tiskárně a s jakých materiálů. Po chvilce teorie si vyzkoušeli vymodelovat vlastní návrh v programu Tinkercad a začít tisknout. Všichni byli s výsledkem vlastní práce spokojeni.