ŘEŠENÍ PRO ŠKOLY

Nabídka pro základní i střední školy

Školám NABÍZÍME

  • UCELENOU KONCEPCI KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ
  • PROPOJENÍ NA ZAJÍMAVÉ A TECHNOLOGICKY VYSPĚLÉ FIRMY V REGIONU
  • EXKURZE, BESEDY
  • STÁŽE PRO PEDAGOGY
  • KULATÉ STOLY
  • ODBORNÍK Z PRAXE DO VÝUKY
  • PROJEKTOVÉ DNY z různých oblastí
  • DVPP
  • VZDĚLÁVÁNÍ PRO SBOROVNU
  • DIGITÁLNÍ TRŽIŠTĚ, METODIKY, DIGITÁLNÍ UČEBNICE pro kariérové poradenství i nové technologie

 

Ucelená koncepce KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

Smyslem je naplnit vizi „mít správné lidi na správných místech“. Angažovat do profesní přípravy žáků a studentů a kariérového poradenství všechny subjekty (firmy, samosprávu,rodiče…).

Máme nastavené procesy, které zajišťují efektivní poskytování kariérového poradenství na školách s minimální zátěží pro pedagoga – kariérového poradce. Žáky vedeme k samostatnosti, aktivitě, odpovědnosti a dáváme jim příležitost vidět, zažít, poznat a zkusit si určité povolání ve firemním prostředí.

Proces začíná motivací, sebepoznáváním a vhledem do firemní praxe.

 

ODBORNÍK Z PRAXE DO VÝUKY

Do odborného vzdělávání zapojujeme odborníky z praxe, kteří do škol přinesou nejnovější technologie, poznatky a zkušenosti.

 

Metodiky, digitální učebnice, prvky virtuální reality DIGITÁLNÍ TRŽIŠTĚ

Digitální forma zpracování informací umožňuje neustále aktualizovat obsah materiálů, šetří životní prostředí, je trendem v oblasti práce s informacemi.