Nabídka pro pedagogy

Pedagogům základních, středních škol i gymnázií nabízíme ucelený soubor služeb nejen za účelem podpory, rozvoje či kompletní realizace kariérového poradenství ve školách.

Pravidelně organizujeme exkurze do firem, besedy, kulaté stoly, stáže apod.

V oblasti kariérového poradenství jsme vypracovali vlastní metodiku – tištěnou publikaci, která v sobě zahrnuje nejen teoretická východiska kariérového poradenství, ale především zkušenosti z praxe, práci s aplikací, dotazníky, vzorové hodiny, podrobný rozpis povolání a mnoho dalšího.

Máme řadu akreditovaných kurzů DVPP se zaměřením především na kariérové poradenství, techniku a průmysl 4.0.

Školám a pedagogům pomáháme také dalšími činnostmi:

 • Zajišťujeme komunikaci škol se zaměstnavateli.
 • Nabízíme asistenci při pořádání akcí v oblasti kariérového poradenství.
 • Poskytujeme školám/kariérovým poradcům individuální poradenství.

Aktuální nabídka akreditovaných kurzů DVPP

 • Kariérní poradenství – kvalita života ve vztahu ke kariéře
 • Kariérové poradenství – motivace, koučovací přístup
 • Intervizní setkání pedagogů – kariérových poradců
 • Inovativní trendy v kariérovém poradenství
 • Kompetenční modely pracovních pozic
 • Kariérové poradenství – práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vedení rozhovoru v pedagogické praxi
 • Kariérové poradenství v teorii a praxi
 • Kariérové poradenství v teorii a praxi, inovativní trendy
 • Osobnostní rozvoj učitele – kvalita života ve vztahu ke kariéře
 • Inkluze – inkluzivní vzdělávání
 • Kariérní portfólio (8 hodin)
 • PRŮMYSL 4.0 a jeho dopady na personální požadavky firem
 • Právo a justice v ČR
 • Zavádění PRŮMYSLU 4.0 ve společnosti RayService a.s. Staré Město, bezpapírová
 • Kompetence pro PRŮMYSL 4.0
 • Robotizace a automatizace výroby, kolaborativní roboti pro učitele fyziky na ZŠ
 • Robotizace a automatizace výroby, kolaborativní roboti pro učitele fyziky na SŠ
 • Robotizace a automatizace výroby, kolaborativní roboti pro učitele technických předmětů
 • 3D technologie pro učitele fyziky na ZŠ (12 hodin)
 • 3D technologie fyziky na SOŠ, SOU a gymnáziích (12 hodin)
 • 3D technologie fyziky na ZŠ (8 hodin)
 • 3D technologie fyziky a technických předmětů na SŠ (8 hodin)
 • Pneumatika, stlačený vzduch a jeho využití pro učitele fyziky a technických předmětů
 • Pneumatika, stlačený vzduch a jeho využití pro učitele fyziky a technických předmětů
 • Pneumatika, stlačený vzduch a jeho využití pro učitele technických předmětů na SŠ
 • Hydraulika a hydraulické systémy pro učitele fyziky na ZŠ (6 hodin)
 • Hydraulika a hydraulické systémy pro učitele fyziky a technických předmětů (6 hodin)
 • Hydraulika a hydraulické systémy pro učitele technických předmětů na SŠ (12 hodin)
 • Elektropneumatika, rozhraní pneumatika-elektronika pro učitele fyziky na ZŠ (6 hodin)
 • Elektropneumatika, rozhraní pneumatika-elektronika pro učitele fyziky na SŠ (6 hodin)

Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT. Kurzy jsou nabízeny v různých časových dotacích, je možné je hradit i ze Šablon. Máme zkušenosti i se školením pro sborovnu.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.