ŘEŠENÍ PRO PEDAGOGY

Koncepce, podpora, metody

Našim cílem je usnadnit práci kariérovým poradcům na základních i středních školách a přitom poskytovat kvalitní kariérové poradenství.

Pedagogům nabízíme

  • UCELENOU KONCEPCI KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ
  • PODPORU A PORADENSTVÍ
  • METODIKU
  • DVPP
  • EXKURZE, STÁŽE

 

kariérové poradenství jako

  • PROCES – od motivace, sebepoznání, seznámení s povoláním přímo v praxi
  • PROPOJENÍ SUBJEKTŮ – žáky, studenty, firmy, pedagogy, školy, rodiče
  • DIDAKTICKÉ NÁSTROJE – metodika, on-line aplikace, akreditované kurzy DVPP, inovativní formy (exkurze, besedy, stáže, praxe…)
  • DIGITÁLNÍ TRŽIŠTĚ – on-line produkty, metodiky, učebnice

METODIKA

Metodika „Kariérové poradenství v teorii a praxi“ je praktický průvodce pro každého kariérového poradce. Obsahuje teoretická východiska, návody, vzorové hodiny, příklady dobré praxe a další.

K dispozici v tištěné i digitální podobě.