Inovativní vzdělávací zážitky s Technology Truck VISC na českých základních školách

Projektové dny s technologiemi přinášejí inspiraci a vzdělání přímo do škol

Společnost VISC a Ministerstvo průmyslu a obchodu spojily své síly a představují nový způsob, jak přiblížit moderní technologie žákům českých základních škol.

Technology Truck, plný inovativních technologií a vzrušujících projektových aktivit, putuje po školách v průběhu celého školního roku a přináší žákům jedinečný vzdělávací zážitek.

Interaktivní projektové dny

Technology Truck VISC zastavuje přímo v prostorách českých základních škol, aby přivedl projektové dny plné zábavy a vzdělání. Žáci mají příležitost pracovat s moderními technologiemi.

Projektové dny se zaměřují na podporu kreativity a technických dovedností žáků.

Rozvoj digitálních kompetencí

Technology Truck VISC hraje klíčovou roli v rozvoji digitálních kompetencí žáků. Pomáhá jim lépe porozumět moderním technologiím, které formují dnešní svět, a připravuje je na digitální výzvy budoucnosti.

Projektové dny jsou nejen o technologii, ale také o rozvoji schopností žáků a přípravě na moderní digitální společnost. Tyto inovativní zážitky poskytují žákům jedinečnou příležitost zkoumat, učit se a inspirují je k objevování možností moderních technologií.