Studenti v BD SENSORS

Také firma BD SENSORS v Buchlovicích aktivně spolupracuje se středními školami.

V období maturit přivítala na exkurzích studenty SŠPHZ a VOŠ Uherské Hradiště a SOŠG Staré Město.

Program je vždy šitý na míru tak, aby studenti viděli využití svého oboru v praxi se všemi navazujícími souvislostmi – moderní technologie ve výrobním procesu spolu s tradičním řemeslem a odbornými znalostmi.
Nedílnou součástí programu je nejen prezentace firmy, jejího výrobního programu a zajímavých projektů, ale i prohlídka výrobních prostor s podrobným výkladem.

Máme radost, že pomáháme studentům utvářet si lepší představu o pracovním prostředí i své profesní cestě.