Studenti SŠ Letecké v Ray Service

V Ray Service jsme přivítali na exkurzi skupinu studentů ze Střední školy Letecké v Kunovicích z oboru Technik letadel a Avionik.

Program měl dvě části. Nejdříve byla představena firma jako celek s možnostmi studijní spolupráce či profesního uplatnění. V druhé části se studentům věnoval vedoucí technické přípravy výroby, který je dopodrobna seznámil se zajímavými pohledy při řešení zakázek, se kterými se ve své praxi setkal. Také poutavý výklad při prohlídce výroby se setkal s pozitivním ohlasem a zájmem studentů.

Elektronika a technická řešení kabeláže v řídících jednotkách letadel jsou jejich hlavním zájmem. Proto bylo pro ně velmi zajímavé nahlédnout do výroby a do řešení specifických projektů pro letecký a obranný průmysl.

Jsme rádi, že nás společné setkání opět o kousek přiblížilo k prohloubení spolupráce mezi studijním a pracovním světem.