Spolupráce s pedagogy

Exkurze pedagogů v BD SENSORS Buchlovice

Při příležitosti 30. výročí založení firmy BD SENSORS jsme pozvali pedagogy ze středních a základních škol regionu na exkurzi.

Výjimečné příležitosti získat cenné informace od odborníků, nahlédnout do provozu a pod ruce zaměstnancům využilo 23 pedagogů.

Stále pracujeme na zlepšování spolupráce s pedagogy středních škol.

Abychom podchytili talentované a motivované studenty pro dlouhodobou spolupráci ve firmách, musíme také neustále vylepšovat komunikaci a vztahy s pedagogy středních škol.

Záleží nám na tom, aby pedagogové byli informovaní o prostředí ve firmách, o využívání moderních technologií i o potřebách firem na kvalitu vzdělání. Potom mohou mít naše aktivity a projekty větší smysl i efekt.

Věřím, že naše společné úsilí bude přinášet žádoucí ovoce a zejména radost z odvedené práce.