Projekt: Technologické centrum pro průmysl 4.0

Projekt: Technologické centrum pro průmysl 4.0

Cíl projektu

Cílem projektu je vybavení 2 odborných učeben a pořízení mobilní učebny za účelem zvýšení kvality vzdělávání (a vzdělanosti) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: technické obory a práce s digitálními technologiemi.

Součástí projektu je vytvoření jednak partnerství mezi firmou VISC s.r.o. a NNO Akropolis, ale rovněž mezi firmou VISC s.r.o. a BD SENSORS s.r.o., RayService a.s. a ALTECH s.r.o. Současně budou provedeny drobné úpravy přilehlého prostranství (zeleň).

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Základní informace

Programové období: 2014 – 2020

Region: Zlínský kraj

Operační program: IROP

Příjemce: VISC s.r.o.

Téma projektu: Vzdělávání

Realizace služby bude spolufinancována v rámci projektu:

Název projektu: Technologické centrum pro PRŮMYSL 4.0

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004973

Výše dotace EU: 16 989 211,80 Kč

Národní soukromá částka: 2 998 096,20 Kč

Celková částka: 19 987 308,00 Kč