Pracovní pozice

A

Administrativní pracovník

vykonává dílčí kancelářské práce dle pokynů nadřízeného pracovníka, jako je kopírování, psaní na PC.

Administrativní pracovník v divadle, muzeu

vykonává dílčí kancelářské práce dle pokynů nadřízeného pracovníka, jako je kopírování, psaní na PC. . Práci vykonává v uměleckém prostředí, proto by měl mít vztah k umění.

Advokát

zastupuje klienty u soudu a správních úřadů a jiných orgánů působících v oblasti práva. Poskytuje právní rady, sepisuje právní listiny apod.

Agronom

zajišťuje veškeré práce v rostlinné výrobě, nákup semen, hnojiv a dalších chemických přípravků.

Akademický malíř

je to umělecké povolání. Akademický malíř získal ve svém oboru vzdělání pod vedením jiného akademického malíře - pedagoga.

Analytik dat (big data) a databází

shromažďuje velké množství dat a na základě určitých mechanizmů je vyhodnocuje.

Analytik potravin

provádí a vyhodnocuje kompletní laboratorní rozbory (analýzy) vzorků surovin, pomocných látek a přísad.

Andragog

pracuje s dospělými lidmi. Část jeho aktivit směřuje k dospělým lidem, kteří vyžadují speciální přístup a pomoc.

Animátor – filmařská profese

oživuje kreslené postavičky, obrázky nebo loutky.

Animátor volného času

je zaměstnancem hotelu nebo cestovní kanceláře. Stará se o hosty všech věkových kategorií, o jejich denní program.

Aranžér

upravuje a aranžuje prostory, místnosti, haly, prodejny nebo výkladní skříně podle požadavku zákazníka, podle účelu, který má aranžovaný objekt splňovat.

Architekt

toto povolání vyžaduje na jedné straně výtvarné nadání, originální nápady, na druhé technické myšlení. Navrhuje celé územní celky a městské části tak, aby zapadly do okolí.

Architekt – interiérový

bytový architekt či designér navrhuje interiéry bytů, rodinných domů, komerčních objektů, staveb pro veřejnou správu i jiné využití. Navrhuje styl, barevné i materiálové řešení povrchů nebo nábytku apod.

Architekt – urbanista

navrhuje celé územní celky a městské části tak, aby zapadly do okolí. Navrhuje stavby průmyslové, zemědělské, školy, muzea, úřady apod.

Archivář

pracuje s dokumenty podle platné legislativy. Dokumenty třídí, podle druhu dokumentuje je skenuje, digitalizuje a ukládá.

Arteterapeut

pracuje s lidmi, kteří se dlouhodobě mají psychické problémy a necítí v pohodě.

Asistent pedagoga

spolupracuje s pedagogem. Asistent ve škole pomáhá žákovi, který má nějaký druh znevýhodnění, např. zdravotní, smyslové, mentální nebo sociální.

Asistent pro lidi s handicapem

pracuje s lidmi různého věku, kteří vyžadují speciální péči. Mohou mít buď tělesné, smyslové, zdravotní, duševní znevýhodnění.

Auditor

kontroluje práci ekonomů, účetních. Zná velmi dobře účtování pro všechny typy institucí.

Autoelektrikář

provádí drobné elektrikářské práce, opravuje elektrotechnické systémy v autě, instaluje elektronické příslušenství apod.

Automechanik

provádí údržbu, opravárenské i seřizovací práce. Umí opravit i karosářské záležitosti.

Autotronik

provádí drobné elektrikářské práce, opravuje elektrotechnické systémy v autě, instaluje elektronické příslušenství a zabezpečovací systémy do všech typů aut.

B

Bytový architekt

bytový architekt či designér navrhuje interiéry bytů, rodinných domů, komerčních objektů.

Bytový designer

bytový architekt či designér navrhuje interiéry bytů, rodinných domů, komerčních objektů, staveb pro veřejnou správu i jiné využití.

C

Chemik analytik

provádí širokou škálu laboratorních činností založených na chemických a fyzikálně-chemických procesech. Provádí rozbory (analýzy) materiálů.

Chemik laborant

provádí různé laboratorní chemické a fyzikálně-chemické činnosti, např. odměřuje a ředí roztoky, stanovuje koncentraci a další fyzikálně chemické vlastnosti látek.

Chemik – vývojový pracovník

sleduje nové trendy a poznatky v oblasti. Důležitou činností je samostudium a aktivní vyhledávání nových informací.

Choreograf

vytváří koncepci nebo kompozici nějakého tanečního díla, tance nebo baletu.

Chovatel koní

stará se o koně všech kategorií koní, včetně hříbat.

Číšník

obsluhuje hosty v restauracích, barech, kavárnách, cukrárnách apod. Podává jídla teplé, studené kuchyně i míchané nápoje.

Cukrář

vyrábí nejrůznější cukrářské či cukrovinkářské výrobky. Zpracovává těsta jako třená, linecká, plundrovaná, odpalovaná atd.

Chemik – technolog

vyvíjí a zpracovává nové technologie, které vychází ze strategických cílů firmy nebo ze zakázky zákazníka.

D

Daňový poradce

vede daňovou agendu ve společnosti, koordinuje daňovou agendy s účetními, finančními a jinými systémy podniku. Vypočítává, prověřuje, kontroluje daně.

Dentální hygienista

učí lidi, jak si zuby správně a efektivně čistit, jak provádět zubní hygienu.

Dispečer v dopravě

organizuje a řídí dopravu v dopravní společnosti. Shromažďuje objednávky a, zpracovává je.

Divadelní a filmový kritik

hodnotí umělecká díla podle řady formálních i obsahových kritérií.

Dramaturg

úkolem dramaturga je najít látku, téma, text pro filmové, divadelní nebo televizní zpracování.

Dřevařský inženýr – konstruktér

řeší nejsložitější úkoly a velké celky, na základě podkladů navrhuje konstrukci výrobku či celých sestav, celků určených jak pro interiér, tak pro exteriér.

Dřevařský inženýr – technolog

zpracovává popisy výrobních (pracovních) postupů. Pracuje s různými materiály od přírodních po umělé.

Dřevařský inženýr – vývojář

řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti dřevařství a nábytkářství. Sleduje nové trendy a technologie v oboru a příbuzných oborech.

E

Editor

vede tým redaktorů. Odpovídá za obsah, formu a celkovou podobu vydávaného (tištěného nebo elektronického) materiálu.

Ekolog

stará se o ochranu životního prostředí, tzn. lesů, vod, půdy a ovzduší. Dohlíží na dodržování pravidel pro odpadové hospodářství.

Ekonom

zpracovává finanční analýzy hospodaření a na základě toho pak sestavuje plány a rozpočty společnosti.

Elektrikář silnoproud

pracuje s energetickými zdroji a sítěmi s vyšším napětím nad 220 V. Provádí montážní a elektroinstalační práce uvnitř budov.

Elektrikář slaboproud

provádí drobné elektrikářské práce, opravuje bílou techniku, údržbu a seřizování elektrického a elektronického příslušenství.

Elektroinženýr – projektant

sestavuje návrh elektrických a elektronických rozvodů v domech (rodinných, bytových i průmyslových a výrobních halách), ale také strojích a technických zařízeních.

Elektroinženýr – řízení jakosti a kvality

vyhodnocuje kvalitu výrobků, analyzuje, vyhodnocuje nedostatky a sjednává nápravu.

Elektroinženýr – technolog

stanovuje a velmi podrobně popisuje v projektové dokumentaci přesný pracovní postup, včetně cenové kalkulace.

Elektroinženýr – vývojář

pracuje v týmu a spolupodílí se na vývoji elektrických a elektronických konstrukcí, elektročástí pro projekty v různých oblastech, např. u strojních zařízení.

Elektromechanik

vyrábí, instaluje, seřizuje, zkouší a opravuje elektrické stroje, přístroje a zařízení (např. elektromotory, transformátory, rozvaděče, svařovací agregáty). Zapojuje vodiče, elektrické rozvody, zásuvky.

Elektronik

navrhuje, instaluje a provádí údržbu moderních elektronických zařízení, anténních systémů a vysílačů, měřicí a zabezpečovací techniky, internetových a telekomunikačních sítí.

Elektrotechnik

náplní práce je budování energetických zdrojů a sítí s vyšším napětím. Pracuje s elektrickým napětím nad 220 V. Provádí montážní a elektroinstalační práce.

Ergoterapeut

pomáhá pacientovi po úrazu, nemoci apod. získat zpět ztracené pohybové, smyslové a poznávací funkce.

Etnograf

česky by se etnograf dal nazvat národopiscem. Zajímá se o malé národy, menší skupiny obyvatelstva, jejich zvyky a tradice.

Etoped

zabývá se výchovou, převýchovou a vzděláváním dětí a mládeže s poruchami chování, které se nedají zvládnout běžnými pedagogickými prostředky.

F

Farmaceut

pracuje v lékárně, kde vydává léky a další zdravotnické prostředky a pomůcky na lékařský předpis nebo jako volně prodejné.

Farmaceutický asistent

připravuje léčivé přípravky, které neobsahují silné a velmi silné účinné látky, a to podle Českého lékopisu a příslušných norem.

Farmář, zemědělec

hospodaří na farmě, zajišťuje a organizuje všechny práce a činností. V oblasti rostlinné výroby přípravuje půdu (orba, hnojení, kypření, vláčení apod.), výsev, pěstování a ochrana zemědělských plodin.

Finanční analytik

sleduje stav čerpání rozpočtu. Jakmile se rozpočet odchyluje od plánu, tyto odchylky analyzuje, vyhodnocuje příčiny.

Finanční poradce

radí klientům – soukromým osobám, jak hospodařit s rodinným a osobním rozpočtem. Poskytuje také poradenství firmám – od malých po velké.

Florista

zabývá se péčí o řezané květiny a jejich prodej. Floristika je obor na hranici řemesla a výtvarného umění. Florista dokáže uvázat a naaranžovat květiny.

Fyzioterapeut

provádí odbornou léčebnou rehabilitaci lidí, kteří jsou po úrazech, po operacích nebo trpí nemocemi, a vyžadují léčebné rehabilitace.

G

Geolog

provádí inženýrsko-geologický (technicko-geologický) průzkum. Analyzuje složení zemské půdy.

Grafický a průmyslový designer

zpracovává návrhy a poté realizuje grafické zpracování propagačních a reklamních materiálů.

Grafik

připravuje propagační materiály pro zákazníka. Jeho práce pokrývá celkový návrh řešení - od letáku po složité interaktivní řešení.

Gumař

jedná se o práce v chemickém průmyslu. Plastikář pracuje většinou s granuláty, které se za pomocí vysokých teplot taví a vstřikují do forem.

H

Hasič

jeho nejdůležitějším úkolem je likvidace požárů. Při požárech provádí záchranné práce, vyprošťuje lidi, zvířata, zachraňuje majetek.

Hasič – operační důstojník

řídí jednotky požární ochrany (profesionálních i dobrovolných hasičů) při zásazích a koordinuje práce HZS s dalšími jednotkami záchranného systému, jako jsou zdravotníci, armáda apod. Jeho práce při zásahu začíná tím, že musí co nejdříve a nejrychleji prostudovat okolnosti požáru, rizika, personální kapacity, přístupové možnosti a na základě toho učinit rozhodnutí. Na kvalitě jeho rozhodnutí závisí bezpečnost kolegů, zachraňovaných osob, zvířat, konečný úspěch dílčího či celého zásahu. Jeho práce je velmi zodpovědná. Zpravidla pracuje pod časovým stresem. Musí mít velmi dobré teoretické znalosti i praktické zkušenosti. Musí mít velmi dobrou fyzickou kondici i být odolný vůči stresu. Postup celého zásahu písemně zpracovává a následně vyhodnocuje.

Herec

interpretuje tvůrčím způsobem role podle dramatického textu, vypráví, přednáší, hraje v představeních v divadle, televizi, rozhlase nebo filmu.

Hydrogeolog

popisuje původ, výskyt, pohyb a vlastnosti podzemních vod. Mapuje zvodnělé geologické prostředí, studuje ekosystémy.

I

Instalatér

zajišťuje fungování rozvodu vody, plynu, kanalizace a vytápění. Provádí montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu.

IT specialista

spravuje veškeré HW vybavení společnosti, síť a veškerou infrastrukturu, servery a případná další uložiště dat. Spravuje také SW, sleduje nové trendy a technologie.

IT specialista na bezpečnost internetu

zajišťuje bezpečné zálohování dat, analyzuje, hodnotí a navrhuje opatření v oblasti informační bezpečnosti a bezpečnosti ICT.

J

Jaderný fyzik

sleduje jeden z nejdůležitějších jaderných procesů z v jaderném reaktoru, a to štěpení jader při tzv. štěpné řetězové reakci.

K

Kadeřnice

provádí běžné i speciální střihy a účesy. Myje vlasy, barví, tónuje, melíruje, žehlí, aplikuje speciální péči o vlasy.

Kameraman

obsluhuje kameru nebo více kamer. Rozhoduje o výběru vhodného exteriéru či interiéru, nasvícení scény.

Karosář

provádí montáž i demontáž jednotlivých částí motorového vozidla včetně karoserie. Opravuje drobná poškození laku karoserie.

Keramik

zhotovuje výrobky z keramiky a porcelánu. Připrava keramické hmoty a glazury.

Klempíř letecký

provádí základní klempířské práce jako je ohýbání a vystřihování plechů, svařování. Z jednotlivých plechů sestavuje a snýtovává jednoduché podsestavy letadel.

Klempíř – sestavář

sestavuje náročné podsestavy letadla. Smontovává jednotlivé části draku (letadla) – přední část, trup a ocas.

Klempíř stavební

provádí základní klempířské práce jako je ohýbání a střihání plechů, svařování a nýtování. Tvoří výrobky pro stavby.

Knihovník

pracuje v informačních střediscích, knihovnách, archivech a dalších institucích státního i soukromého sektoru.

Kominík

pravidelně kontroluje topeniště na tuhá, plynná i kapalná paliva a spalinové cesty. Provádí drobné opravy komínů a jejich příslušenství.

Konstruktér – technik

pracuje pod vedením strojního inženýra – konstruktéra. Provádí konstrukční práce ve speciálních grafických programech.

Kontrolor kvality

uplatňuje se ve všech oborech, od chemie, přes stavebnictví, strojařinu až po elektroprůmysl. Cílem kontrola kvality.

Kontrolor kvality potravin

podle stanovených postupů kontroluje, zda byly dodrženy navržené postupy při výrobě potravin, zda byly použity předepsané suroviny.

Kosmetička

provádí odbornou péči o pleť, čištění, kosmetickou masáž, odstraňování chloupků, aplikaci pleťových masek, barvení a úpravu řas a obočí.

Kouč

podporuje hledání nových řešení a rozvoj člověka v určité oblasti. Touto oblastí může být kariéra, sport či jakýkoli jiný proces.

Kovář

zpracovává v kovářské výhni (nad ohněm) kovy a vyrábí z nich různé užitkové nebo ozdobné věci.

Krejčí

pracuje v zakázkové výrobě, kde má na starosti ušití celého oděvu, vyzkoušení, úpravu až po finální práce.

Kriminalista

úkolem kriminalisty, policejního vyšetřovatele je objasňovat spáchané trestné činy. Provádí šetření na místě trestného činu, zajišťuje stopy a důkazy.

Krizový manažer

řídí firmu v krizi. Firma se ocitne v krizi tehdy, když nejsou jednotlivé firemní systémy v rovnováze.

Kuchař

připravuje studenou i teplou kuchyni. Objednává, uskladňuje a kontroluje zboží. Sestavuje nové recepty i jídelníček.

L

Lékař

provádí různá vyšetření, na základě kterých stanoví diagnózu. Ta umožní zvolit správný léčebný postup, operační zákrok apod.

Lékař – chirurg

provádí operativní úkony buď manuální nebo za pomoci nejnovějších přístrojů. Na začátku léčebného procesu stanoví diagnózu postižení.

Lektor

provádí výuku a praktický výcvik v odborných kurzech zpravidla pro dospělé. Zaměření kurzů je velmi rozmanité.

Lesník

řídí, zajišťuje, organizuje a kontroluje práce ve svém revíru, svěřeném lesnickém úseku. Stará se o les, jeho zdraví, provádí ochrannou službu.

Letecký inženýr – avionik

podílí se na vývoji elektrických a elektronických systémů v letadle. Navrhuje zástavbu avioniky.

Letecký inženýr – konstruktér

na základě zadaných parametrů navrhuje v konstrukčních systémech celá letadla nebo jejich části.

Letecký inženýr – technolog

stanovuje technologické postupy a jejich změny tak, aby byly dodrženy předpisy pro výrobu letadel.

Letecký mechanik, mechanik letadel

kontroluje technický stav různých letadlových systémů. Provádí čištění, údržbu, seřizování, opravy a výměny jednotlivých zařízení.

Likvidátor pojistných událostí

práce likvidátora začíná tím, že klient nahlásí v pojišťovně pojistnou událost, při které mu vznikla nějaká škoda, např. při autonehodě.

Logistik

logistika je věda o pohybu zboží, a také informací v určitém systému. Dobře propracovaná firemní logistika může firmě ušetřit dost finančních prostředků.

Logoped

je to odborný pracovník, speciální pedagog, který se zabývá osobami s narušenou komunikační schopností.

Loutkoherec

interpretuje tvůrčím způsobem role podle dramatického textu, jeho práci řídí režisér. Loutkoherec se vyjadřuje prostřednictvím loutek.

M

Metrolog kalibrační

zajišťuje kalibraci měřidel, to znamená, že porovnává měřidla ve výrobě s etalony měřidel. Kalibrační metrologie se dělá jen v akreditovaných kalibračních laboratořích.

Malíř, lakýrník, natěrač

zjišťuje přímo v terénu, jaký je stav povrchů, které má natírat. Lakuje a natírá všechny druhy materiálu, vypočítá spotřebu materiálu.

Manažer bezpečnosti jaderné elektrárny

jeho úkolem je zajistit absolutní bezpečnost jaderné elektrárny. Šetří události, které se staly během minulé směny.

Manažer hotelu a gastrozařízení

řídí hotel, restauraci, bar, hospodu apod. Stanoví strategický plán, vizi na směřování hotelu / gastrozařízení.

Manažer kvality

vyhodnocuje kvalitu odvedené práce, výrobků a služeb. Provádí analýzy (rozbory), které mají za cíl zlepšit kvalitu.

Manažer marketingu

je specialista v oblasti ekonomie, řídí ve firmě procesy, které se týkají efektivního prodeje výrobků a služeb. Jeho úkolem je zjišťovat potřeby a přání zákazníka.

Manažer obchodu (obchodní ředitel)

pracuje ve větších firmách a řídí obchodní oddělení. Jeho cílem je vytvořit takovou obchodní firemní strategii, aby prodal maximum firemních výrobků a zajistil tak práci lidem v celé firmě.

Manažer reklamy

pracuje buď ve firmě a stará se o reklamu jedné firmy nebo v reklamní agentuře a zpracovává zakázky od zákazníků. Zajišťuje propagaci výrobků.

Manažer sociální instituce

může řídit malou provozní jednotku o třech lidech, ale také velké oddělení nebo velké sociální zařízení. Plánuje, stanovuje cíle.

Manažer v divadle

může řídit malou scénu o třech lidech, ale také velké divadlo. V tomto povolání je nutné znát umělecké, divadelní a herecké prostředí.

Manažer

může řídit malou provozní jednotku o třech lidech, ale také velké oddělení nebo celou firmu. Plánuje, organizuje, rozděluje úkoly podřízeným.

Manažer zahraničního obchodu

zastupuje firmu při jednáních se stávajícími zahraničními obchodními partnery, vyhledává nové obchodní partnery, prezentuje firmu na veletrzích.

Maskér

Profesionální maskér se uplatní v divadle, televizi, u filmu. Maskér vytváří návrhy masek, maskování a líčení.

Materiálový inženýr

materiálové inženýrství leží na rozhraní přírodních věd – fyzikální chemie, technických věd a výrobní technologie.

Mechanik seřizovač

seřizuje, obsluhuje a provádí jednodušší programování CNC obráběcích strojů a linek.

Mechatronik

pracuje v týmu, který vyvíjí, inovuje, sestavuje nové automatické nebo robotické stroje nebo jejich části. Následně tyto složité stroje oživuje, nastavuje.

Mentor

jeho úkolem je uvést nového, méně zkušeného zaměstnance do úřadu, zapracovat ho na určitou.

Metrolog

je to specialista na měření určitých fyzikálních jevů a veličin výrobků a procesů v průmyslové výrobě a ve výrobních a zkušebních procesech.

Mistr odborného výcviku

Je pedagog na střední odborné škole, má na starosti skupinu učňů a odbornou praxi.

Mistr ve výrobě

řídí menší tým lidí ve výrobě nebo celou dílnu. Zajišťuje plynulý chod výroby, kvalitně zpracované výrobní postupy, dostatek kvalitního materiálu.

Moderátor

se stará o moderování pořadů a relací, vytváří scénáře pro diskusní pořady a textové podklady pro rozhlasová vysílání.

Montér suchých staveb

vvytváří dřevěné a kovové nosné konstrukce stěn, příček a stropních podhledů. Montuje sádrokartonové konstrukce.

Muzikoterapeut

pracuje s člověkem, který se dlouhodobě necítí v psychické pohodě. Muzikoterapeut používá hudbu k odstranění problémů.

Mzdová účetní

každý měsíc zpracovává mzdy zaměstnanců. Kompletuje osobní spis zaměstnance, eviduje změny osobních údajů apod.

Manažer v zařízeních pro děti a mládež

řídí malou instituci, zařízení pro děti, které mohou mít problémy s chováním, různé handicapy, sociální problémy, nefunkční rodiny.

N

Návrhář obuvi

Nástrojář

vyrábí kusové, ne sériové nástroje, proto dovednosti nástrojářů jsou velmi široké. Obrábí kovové materiály jak ručně, tak i na klasických strojích.

Návrhář oděvů

navrhuje oděvy pro sériovou nebo zakázkovou výrobu, samostatnou originální tvorbu, společenské oděvy, sportovní kolekce a dresy, např. pro olympijské hry apod. Zpracovává také návrhy scénických kostýmů pro film, divadlo apod. Zná nejrůznější materiály od přírodních, syntetických až po speciální materiály, ze kterých se oděvy vyrábí, např. termooblečení či jiné sportovní dresy, kombinuje různé materiály, barevné odstíny, styly. Někdy organizuje přehlídky vlastní tvorby. Zvládá základy krejčovského řemesla. Návrhy tvoří pomocí tužky a papíru nebo pomocí PC grafického programu. Sleduje nové trendy. Potřebuje mít fantazii, originální nápady, kreativní myšlení, představivost, chuť objevovat nové věci a určitou míru hledání nových přístupů. Musí se umět prosadit.

Notář

vykonává notářské činnosti, tzn. ověřuje platnost a pravost podpisů na dokumentech, platnost dokumentů.

Novinář

pracuje samostatně, připravuje zprávy, články a reportáže pro tisk, rozhlas a televizi a digitální média.

Novinář investigativní

pátrá po pozadí a souvislostech případů veřejného zájmu. Musí neustále vnímat dění kolem sebe, být u důležitých událostí.

O

Obchodník

hlavním úkolem obchodníka je prodat. Vyhledává nové zákazníky a stará se o ty stávající. Zjišťuje jejich potřeby, připravuje jim nabídky pro zákazníka.

Obchodník v reklamní agentuře

zajišťuje dílčí odborné práce na úseku obchodní agendy firmy. Připravuje podklady pro obchodní jednání, pro uzavírání smluv.

Obsluha CNC strojů

opracovává obrobky na moderních číslicově řízených strojích, automatizovaných linkách a průmyslových robotech.

Oční technik

zhotovuje všechny druhy brýlí a jiné korekční pomůcky dle předpisu očního lékaře. Zajišťuje úpravy a opravy poškozených brýlí.

Operátor primárního okruhu v jaderné elektrárně

pracuje v tzv. blokové dozorně (spolu s operátorem sekundárního okruhu a vedoucím bloku) a řídí chod jaderného reaktoru.

Operátor sekundárního okruhu v jaderné elektrárně

pracuje v tzv. blokové dozorně (spolu s operátorem primárního okruhu a vedoucím bloku) a obsluhuje ji. Řídí, koordinuje činnosti a kontroluje činnosti na sekundární části jaderné elektrárny.

Optik (ve výrobě)

pracuje ve výrobním procesu, kde se nejmodernějšími technologiemi vyrábí a obrábí optiku pro průmyslové využití.

Optometrista

je zdravotnický pracovník, je mezistupněm mezi očním optikem a očním lékařem. Specializuje se na vyšetření a měření zraku.

Ošetřovatel zvířat

stará se o všechna hospodářská zvířata, má znalosti z ošetřování a krmení. Stará se o jejich správnou výživu zvířat.

P

Pečovatel

poskytuje celkovou obslužnou péči osobě, která se z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění nemůže o sebe postarat sama.

Pedagog volnočasových aktivit

provádí výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování. Vede zájmové kroužky s různým zaměřením, sportovním, ekologickým apod.

Pekař

vyrábí různé druhy těsta a tvaruje je. Peče všechny druhy pekařských výrobků, následně je plní, zdobí, popřípadě balí, skladuje, někdy i prodává.

Personalista

obsazuje pracovní místa ve firmě podle požadavků vedoucích pracovníků, nebo podle personálního plánu firmy.

Pilot

řídí letadlo nebo vrtulník a zodpovídá za přesné a bezpečné provedení letu v souladu se všemi předpisy.

Plastikář

jedná se o práce v chemickém průmyslu. Plastikář se uplatní v chemické, plastikářské výrobě. Plastikář připravuje suroviny a směsi pro výrobu.

Podlahář

pokládá nebo opravuje podlahovou krytinu, která může být jedno, či vícevrstvá. Podlahy se zhotovují litím, stříkáním nebo se montují.

Podnikatel

věnuje se podnikání, tedy soustavné činnosti prováděné za účelem zisku. Podnikatel si na začátku vytvoří podnikatelský plán.

Pojišťovací poradce

velmi dobře se orientuje v produktech, pojistných smlouvách. Poskytuje klientům různá doporučení, provádí finanční poradenství na přepážkách a v terénu.

Pokrývač

pokládá nebo opravuje střešní krytinu na šikmých nebo rovných střechách. Pracuje v hlučném a prašném prostředí staveb, vždy ve výškách.

Pořadatel uměleckých výstav

organizuje náročné výstavy, programy a připravuje zpřístupnění památkových objektů. Zajišťuje tuzemské a zahraniční zápůjčky.

Porodní asistentka

zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotným, rodícím ženám a ženám po porodu.

PR manažer

stará se o propagaci a reklamu společnosti. Stanovuje strategický plán akcí. Vyhodnocuje efektivitu reklamních akcí, pořádá prezentační akce.

Pracovník marketingového oddělení

připravuje podklady pro marketingový průzkum, průzkum trhu (podle produktu a podle cílové skupiny.

Pracovník (referent) nákupu

ve firmě má na starosti nákup materiálu, surovin, polotovarů, ze kterých se ve firmě vyrábí produkty nebo poskytují služby.

Pracovník (referent) reklamy

stárá se o propagaci a reklamu společnosti. Stanovuje strategický plán akcí. Vyhodnocuje efektivitu reklamních akcí, pořádá prezentační akce apod.

Právník

stará se komplexně o veškerou právní agendu společnosti. Připravuje návrhy smluv všech typů, poskytuje právní poradenství manažerům společnosti.

Překladatel

převádí texty z jednoho jazyka do jiného. Překládání je písemné přepisování (tlumočení je převádění mluveného slova) do jiného jazyka.

Procesní (průmyslový) inženýr

zná velmi dobře výrobní technologie ve firmě, jejich návaznosti a možnosti a limity. Vyhodnocuje tyto firemní procesy, jejich funkčnost a efektivitu.

Prodavač

je specialista na prodej určitého zboží. Umí odborně poradit zákazníkům. Protože dobře zná zboží, je schopen ho předvést, porovnat více produktů, popř. doporučit zákazníkovi.

Producent

řídí a koordinuje veškerou činnost při výrobě filmů, divadelních představení a pořadů, odpovídá za vznik filmové a divadelní tvorby.

Programátor IoT (firemních procesů)

programuje PLC (programovatelné logické automaty) a (průmyslové a kolaborativní) roboty. Sestavuje speciální hardware.

Programátor

na základě požadavků zákazníka navrhuje algoritmus (základní strukturu programu) v určitém programovacím jazyce.

Programátor CNC strojů

vychází z 3 D modelu (nákres obrobku, součástky v AUTOCADu). Programátor sestaví program pro CNC stroj, kde stanoví přesný postup obrábění.

Programování robotů

existují 2 úrovně, ta vyšší programátor robotů specialista, který vytváří nové projekty, nové CNC stroje a systémy, programuje celá robotická hnízda.

Projektant telekomunikačních sítí

zpracovává projektovou dokumentaci telekomunikačních sítí, navrhuje trasy kabelů, umístění vysílačů a přijímačů.

Projektant počítačových sítí

zpracovává projektovou dokumentaci počítačových sítí, navrhuje rozvržení jednotlivých PC sestav, trasy kabelů, umístění vysílačů a přijímačů, serverů.

Průmyslový designer a grafik

zpracovává návrhy a poté realizuje grafické zpracování propagačních a reklamních materiálů, webových stránek apod.

Průmyslový (procesní) inženýr

zná velmi výrobní technologie ve firmě, jejich návaznosti a možnosti a limity. Vyhodnocuje tyto firemní procesy, jejich funkčnost a efektivitu.

Průvodce cestovního ruchu

zajišťuje kompletní program pro účastníky zájezdu, včetně nakupování potřebných vstupenek, jízdenek Průvodce doprovází tuzemské zájezdové skupiny na cestách do zahraničí.

Psychiatr

je lékař. Léčí nemoci mozku. Duševní poruchy a nemoci se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných.

Psycholog

uplatňuje se v poradenské psychologii. Radí člověku, který se ocitl v situaci, která je pro něj složitá a málo přehledná.

Psycholog experimentální

provádí psychologický výzkum, kvalitativní nebo kvantitativní, používá metodologii, která byla pro výzkum stanovena.

Puškař

ručním způsobem vyrábí pušky nebo jejich části. Ke své práci používají i jednoduché stroje na opracování.

R

Referent na úřadě

jeho zařazení se odvíjí od vzdělání, praxe a zkušeností, může pracovat jako administrativní pracovník.

Radiologický laborant

v rámci nukleární medicíny provádí radiodiagnostiku (posuzuje funkce a chorobné změny v orgánech lidského těla). Využívá k tomu RTG záření, UZ vlnění a další metody.

Realitní makléř

zprostředkovává prodej a pronájem nemovitostí, rodinných domů, veřejných budov, výrobních hal i pozemků.

Recepční

může pracovat v ubytovacím zařízení, hotelu, ale také ve firmě. Úkolem recepční je příjem hostů, jejich evidence, zpracování základních dat.

Redaktor

je novinář s vyšší kvalifikací. Organizuje a připravuje noviny a časopisy k vydání. Připravuje zprávy, články a reportáže pro tisk.

Reklamní grafik

stará se o výtvarné a grafické zpracování propagačních materiálů, reklamních podkladů nebo dalších elektronických fotografií nebo obrazů.

Reprodukční grafik

zpracovává skice, návrhy a připravuje texty a obrazové podklady. Tvoří vzhled materiálů v tištěné podobě - letáků, oznámení, reklamních materiálů.

Restaurátor

opravuje a konzervuje stará umělecká díla a starožitnosti. Jeho práce začíná důkladným rozborem stavu díla, stanovením míry poškození.

Revizní technik

revizní technik provádí revize elektrických zařízení a hromosvodů. Kontroluje a měří revidované elektrické zařízení.

Řezbář

zhotovuje řezbářskými technikami umělecké a dekorativní předměty, nejčastěji ze dřeva. Začíná zpracováním výtvarného návrhu.

Režisér

připravuje filmové, divadelní, televizní či rozhlasové představení. Je zodpovědný za pojetí, celkovou koncepci a uměleckou úroveň připravovaného díla.

Řidič nákladní dopravy

řídí nákladní soupravu nebo tahač s návěsem, může být nasazen na krátké i dálkové cesty. Řidič nákladní dopravy musí mít řidičské oprávnění C, C+E, platný profesní průkaz, platné psychologické vyšetření.

Řídící letového provozu

řídí letový provoz na letišti. Neustále sleduje na monitoru mapu letového provozu nad určitým územím. Sleduje objekty v dosahu, naviguje je.

Rytec

zdobí povrchy (zpravidla) kovových ozdobných předmětů a šperků. Vyrábí ryté desky (mědiryt, oceloryt) pro tisk z hloubky.

S

Strojní inženýr – konstruktér

zpracovává návrh nějakého technického řešení, modelu (např. vnější i vnitřní vzhled předmětů, částí aut apod.).

Scenárista

píše scénáře k filmům, muzikálům, divadelním a rozhlasovým hrám, televizním seriálům a dalším pořadům.

Šéfredaktor

řídí tým novinářů, redaktorů, fotografů apod. při vydávání časopisu. Odpovídá za zpracování časopisu jako celku.

Sekretářka

asistentka, sekretářka vyřizuje administrativní agendu kanceláře manažera, sjednává pracovní schůzky (vede evidenci návštěv a schůzek nadřízeného), domlouvá kontakty, stará se o návštěvy.

Seřizovač CNC strojů

seřizuje, obsluhuje a provádí jednodušší programování CNC obráběcích strojů a linek, mění nástroje v CNC stroji.

Servírka

obsluhuje hosty v restauracích, barech, kavárnách, cukrárnách apod. Podává jídla teplé, studené kuchyně i míchané nápoje.

Skladník

ovládá firemní informační systém, program pro evidenci skladového materiálu. Přijímá do skladu materiál pro výrobu a ukládá je na určené místo.

Slévač

je dělník ve slévárenství. Pracuje přesně podle technologického postupu, který vytvořil slévárenský inženýr technolog.

Slévárenský inženýr – kontrola kvality

kontroluje odlitek, zda je v pořádku tvar nebo jestli není kaz na povrchu odlitku.

Slévárenský inženýr – technolog

zpravidla pracuje s určitými slitinami kovů, zná jejich vlastnosti. Existuje několik slévárenských technologií.

Sochař

je umělecké povolání. V sochařství se užívají různé techniky modelování do hlíny a poté odlévání modelu do sádry a poté převedení do různých jiných materiálů.

Sociální pedagog

pracuje s lidmi nejrůznějšího věku – od dětí po seniory, s lidmi se speciálními potřebami, se smyslovým, tělesným zdravotním či sociálním znevýhodněním.

Sociální pracovník

hlavním úkolem je pomáhat lidem. Sociální práce zahrnuje velmi širokou oblast, je určena pro lidi všech věkových kategorií od dětí po seniory, od lidí zdravých po lidi s handicapem, mentálním, tělesným, smyslovým, psychickým či sociálním (špatně fungující nebo nefunkční rodina apod.). Sociální pracovník využívá nejrůznější formy a metody práce od poradenství, přes intervenci, přímou péči, přípravu nejrůznějších programů. Komunikuje s úřady, zpracovává plány, pomáhá při komunitním plánování apod. Sociální pracovník pracuje v nejrůznějších zařízeních, v klubech, sociálních zařízeních, nadacích, v terénu (streetworker) apod. Sociální práce je fyzicky i psychicky velmi náročná, zpravidla společností nedoceňovaná, na druhé straně potřebná. Jejím cílem je zlepšit kvalitu života klientům, pomoci jim vyznat se v pro ně nepřehledné životní situaci. Sociální pracovník se musí vyznat sám v sobě, mít srovnané životní postoje, hodnoty, znát své hranice, aby byl připraven pomáhat druhým.

Sociolog

zkoumá sociální život jednotlivce, různých skupin a společností. Provádí sociologické výzkumy a průzkumy veřejného mínění.

Soudce

rozhoduje ve sporných záležitostech, zejména právních. Vstupuje do sporu dvou stran jako třetí a nezúčastněný. Rozhoduje o vině a trestu

Speciální pedagog

pracuje s dětmi, mladými i dospělými lidmi, kteří vyžadují speciální péči, mají buď tělesné, smyslové, zdravotní, duševní znevýhodnění apod.

Šperkař

vyrábí různé druhy šperků, prsteny, náušnice, přívěšky, korále, náramky. Každý projekt zpracovává od vlastního návrhu.

Správce databází

vytváří a navrhuje databáze, poté je aktualizuje a zálohuje. S informacemi v databázích pracuje, analyzuje je.

Správce sbírky v muzeu a galerii

správce (kurátor) sbírky, sbírkového fondu je specialista, stará se o sbírku vzácných děl v knihovně, galerii, muzeu či archivu.

Správce počítačových sítí

navrhuje a sestavuje PC sítě HW i SW. Vytvoření hardwarového řešení se děje pomocí pasivních prvků (spojovací média, kabeláže, optika, WiFi) a aktivních prvků (switche, routery, převodníky).

Stavbyvedoucí

zajišťuje plynulý a bezpečný průběh stavby v souladu projektovou a technickou dokumentací a zákony.

Stavební inženýr

připravuje nabídku pro zákazníka. Zkoumá správnost a realizovatelnost projektu, soulad projektu s rozpočtem.

Stavební inženýr – dozor

dohlíží na kvalitu stavebního díla tak, aby odpovídalo stavební a projektové dokumentaci a předepsaným zákonným normám.

Stavební inženýr – projektant

převádí přání zákazníka do podoby výkresů a potřebné technické dokumentace. Začíná svou práci rozhovorem se zákazníkem o jeho představách o budoucí stavbě.

Stavební technik

pracuje v kanceláři a stará se o celou zakázku od začátku až po kolaudaci.

Strojní technik

zajišťuje technické a technologické práce na části strojního zařízení jako jsou např. čerpací technika, rozvody, filtry apod.

Systémový inženýr aplikací

stará se o aplikace, spravuje je, zajišťuje jejich aktualizaci, provoz. Jednotlivé aplikace jsou součásti velkých firemních informačních systémů.

Strojní inženýr – výpočtář

provádí statické a dynamické výpočty u staveb a konstrukcí z různých materiálů – dřevo, sklo, kovy, beton.

T

Taneční mistr

tančí buď aktivně nebo tanec už jen vyučuje. Často se taneční mistři rekrutují z bývalých tanečníků.

Technolog cukrářské výroby

zpracovává výrobní postup na výrobu zákusků, dortů a všech cukrářských výrobků. Postupy zpracovává do postupných kroků.

Technolog přípravy výroby oděvů

připravuje střih, rozvržení střihových částí na látce. Doporučuje materiál (látku, nitě), výrobní postup.

Technolog v potravinářském průmyslu

zpracovává výrobní postup na výrobu všech potravin, teplých a studených pokrmů, slaných a sladkých jídel, zákusků, dortů a všech cukrářských výrobků.

Terapeut

je specialista, odborník, patří mezi pomáhající profese. Má vzdělání v oboru psychologie, speciální pedagogika.

Terapeut pro drogově závislé

je specialista na sociální práce, speciální pedagogiku apod. Ve své práci využívá osvědčené terapeutické postupy.

Terapeut v chráněné dílně

je specialista, odborník, patří mezi pomáhající profese. Má vzdělání v oboru speciální nebo sociální pedagogika, sociální práce.

Tesař

staví bednění základů stavby, schodiště, stropy, montuje konstrukci střechy. Staví terasy, altány.

Tiskař

tiskař - operátor na CNC stroji se stále častěji uplatňuje v moderních robotizovaných provozech.

Tiskový mluvčí

mluví, vyjadřuje se k určitým událostem jménem instituce, firmy, soukromé nebo veřejné osoby.

Tlumočník

převádí texty z jednoho jazyka do jiného. Překládání je písemné přepisování, tlumočení je převádění mluveného slova do jiného jazyka.

Top a střední manažer

může řídit malou provozní jednotku o třech lidech, ale také velké oddělení nebo celou firmu. Plánuje, stanovuje cíle, hledá cesty a způsoby, jak jich dosáhnout.

Top a střední manažer orientovaný na zisk

může řídit malou firmu o třech lidech, ale také velkou společnost, která má několik oddělení, provozů, výrobních jednotek.

Top a střední manažer v galerii

může řídit malou galerii o třech lidech, ale také velkou galerii, která má několik oddělení. Může řídit galerii.

Top a střední manažer v sociálním zařízení

může řídit malou instituci nebo větší zařízení, jako jsou chráněné dílny a pracoviště, např. pro lidi s handicapem, azylový dům, dům s pečovatelskou službou apod.

Truhlář

vyrábí a opravuje nábytek. Pracuje na klasických strojích (soustruh, fréza, pily, vrtačky, kolíkovačka apod.).

Tvůrce reklamy

pracuje s textem, obrázky, zvukem, obrazem a animací, multimediální technikou.

U

Účetní

vede agendu účetnictví ve firmě. Zaúčtovává všechny účetní případy v souladu se zákonem o účetnictví. Zpracovává přijaté faktury a předává je k proplacení.

Učitel

pprovádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků ve všeobecných vzdělávacích předmětech.

Učitelka v MŠ

se stará o děti předškolního věku. Jejím úkolem je naučit děti základním sociálním návykům a dovednostem, hygienickým normám.

Učitel odborných předmětů

na střední odborné škole je důležité získat informace a dovednosti z oboru.

Učitel SŠ

ve výchovně vzdělávacím procesu se důraz posouvá více od výchovy (priorita na 1. stupni) ke vzdělávání. Důležité je především získávání vědomostí.

Učitel ZŠ

provádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků ve všeobecných vzdělávacích předmětech.

Umělecký fotograf

zhotovuje snímky v oblasti reprodukční a technické fotografie, fotografie architektury a krajiny a fotografie specializované pro různé časopisy.

Umělecký keramik

zhotovuje z keramiky uměleckořemeslné užitkové a dekorativní předměty. Používá při tom buď techniky ručního vytáčení na hrnčířském kruhu nebo tvoři plastiky.

Umělecký kovář

vyrábí dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace, návrhů svých nebo výtvarníka nebo jako repliky původních slohových prací.

Umělecký truhlář

vyrábí v malých sériích nábytek, využívá speciální techniky jako jsou intarzie, ruční výroba, výroba z masívu apod.

Úředník

jeho zařazení se odvíjí od vzdělání, praxe a zkušeností, může pracovat jako administrativní pracovník nebo odborný pracovník, který má na starosti určitou agendu.

V

Veterinární lékař

stará se o zdraví domácích mazlíčků, exotických zvířat v ZOO i domácích chovatelů, jatečních zvířat ve velkochovech. Vykonává vyšetření zvířat.

Veterinární sestra

pracuje pod vedením veterinárního lékaře, asistuje mu při lékařských úkonech. Samostatně provádí vybrané veterinární úkony.

Vizážista

stará se o celkovou "image" zákazníka, to zahrnuje vzhled, líčení, účes, oblékání, stylu chování a vystupování.

Voják

je profesionální příslušník armády. Nejčastěji vykonává tyto činnosti, obsluha a údržba bojových vozidel, nejrůznější vojenské techniky, zbraní apod.

Vychovatel

provádí mimoškolní výchovně vzdělávací činnost. Jejím cílem je celkový a specifický rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů. Pracuje ve školní družině, v domově mládeže..

Výrobce hudebních nástrojů

vyrábí různý druhy hudebních nástrojů, např. strunné hudební nástroje (kytary a housle), klávesové (pianina a klavíry) atd.

W

Webdesigner

navrhuje funkcionalitu webu, poté rozpracovává základní strukturu celé webové aplikace, jednotlivých stránek, rozvržení informací na stránce.

Z

Zahradní architekt

je projektantem soukromých či veřejných zahrad, parků, lesoparků, zeleně ve městech. Při vytváření projektu by měl respektovat zadání zakázky.

Zahradník

provádí výsadbu okrasných zahrad podle návrhu zahradního architekta. Řídí se jeho pokyny. Pracuje podle předloženého projektu. Ošetřuje rostlin během vegetace, od sázení, pikýrování, až po sklizeň.

Zámečník

opracovává ručně kovový obrobek, různé kovové materiály, vrtá, střihá, ohýbá, pracuje s jednoduchými stroji jako jsou brusky, frézy, soustruhy, pily.

Zdravotní sestra

poskytuje základní a speciální zdravotnickou péči. Provádí předepsaná vyšetření a léčebná opatření, která nařídí lékař.

Zdravotnický laborant

identifikuje, zpracovává a uchovává vzorky biologického materiálu, hodnotí jejich kvalitu. Obsluhuje laboratorní techniku.

Zdravotnický zachránář

poskytuje první pomoc a neodkladnou péči postiženým všech věkových kategorií na místě vzniku náhlé příhody a během cesty do zdravotnického zařízení a na odděleních urgentních příjmů. Někdy navádí laiky při poskytování první pomoci do doby příjezdu záchranářů. Spolupracuje se integrovaným záchranným systémem. Je sám za sebe a tým zdravotníků, který řídí, v péči o pacienta odpovědný. Odpovídá také za správně provedené vyšetřovací, diagnostické i terapeutické úkony. Pracuje téměř vždy pod časovým stresem, proto se vyžaduje správnost a rychlost úsudku, výběru vhodného postupu a metody. Musí mít organizační schopnosti na vysoké úrovni odolnost vůči stresu.

Zedník

staví domy a jiné objekty podle stavební dokumentace. Rozměřuje a zdi a příčky podle stavebních plánů. Musí umět číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci staveb.

Zootechnik

řídí, plánuje a organizuje zemědělskou živočišnou výrobu. Určuje, jakým způsobem a metodou se budou chovat zvířata. Týká se to zejména v chovu hospodářských zvířat (ovcí, skotu, prasat, drůbeže), laboratorních a služebních zvířat.

Zubní lékař

pečuje o lidský chrup. Používá k tomu speciální postupy, ošetřuje zubní kazy, na zubní výplně používá nejmodernější materiály a technologie.

Zubní technik

zhotovuje a opravuje zubní náhrady a ortodontické pomůcky, zubní korunky, můstky i celé umělé chrupy z různých materiálů (plasty, pryskyřice, keramika, kovy včetně zlata).

Zvukař

spolupracuje s kameramanem, režisérem a výtvarníkem scény snímku na tvorbě technického scénáře audiovizuálního díla, navrhuje a realizuje zvukové efekty apod.