Pedagogové ve firmě ALTECH

Pro pedagogy našeho regionu jsme zorganizovali exkurzi v uherskohradišťské firmě ALTECH.

Příležitosti využilo 14 středoškolských pedagogů. Vedení společnosti představilo firmu a její výrobní program, možnosti spolupráce se středními školami a studenty a zejména pracovní příležitosti pro absolventy.

Jako reakce na skvělou prezentaci byla velmi živá a konstruktivní diskuze, která otevřela cesty pro prohloubení spolupráce a získávání zkušeností z praxe nejen pro studenty, ale i pro učitele odborných předmětů.

Poutavý výklad při prohlídce výrobních provozů a moderních technologií vše ještě pozitivně umocnil.

Akce se velmi vydařila a těšíme se na další spolupráci.