Odkrýváme Svět tlakoměrné techniky

Exkurze deváťáků v BD SENSORS Buchlovice

Deváťáci ze Základní školy Kunovice U Pálenice měli jedinečnou příležitost nahlédnout do světa inovací a průmyslové technologie během vzrušující exkurze ve firmě BD SENSORS Buchlovice.

Prohlídka výrobních prostor

Žáci měli možnost ponořit se do výrobního procesu a sledovat, jak se vyrábějí pokročilé měřicí a senzorové technologie. Naše moderní výrobní linky a technologie je zaujaly a poskytly jim představu o tom, jak se technické koncepty proměňují ve skutečné produkty.

Setkání s odborníky

Deváťáci měli jedinečnou příležitost setkat se s našimi odborníky a položit otázky týkající se jejich práce, kariéry a měřicích technologií obecně. Tato přímá komunikace přispěla k inspiraci a motivaci pro jejich budoucí studijní a profesní směřování.

Význam spojení teorie s praxí

Exkurze v BD SENSORS Buchlovice byla pro deváťáky nejen poučným zážitkem, ale také příležitostí k propojení teoretických znalostí získaných ve škole s praktickým použitím ve skutečném průmyslovém prostředí.

Věříme, že tento zážitek otevřel nové obzory a inspiruje mladé studenty v jejich studijním a profesním růstu.

Těší nás, že jsme mohli přispět k vzdělávání a inspiraci nové generace nadšených techniků.