ŘEŠENÍ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Přehled nabízených aktivit

Jsi žák 8. a 9. třídy základní školy? MÁME PRO TEBE

  • KARIÉRNÍ PORTFOLIO
  • OBRÁZKOVÝ DOTAZNÍK ZÁJMŮ
  • SLOVNÍ DOTAZNÍK ZÁJMŮ
  • EXKURZE, BESEDY
  • INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
  • a další

 

KARIÉRNÍ PORTFOLIO

Kariérní portfolio je unikátní on-line průvodce volbou povolání, zahrnuje několik dotazníků (včetně dotazníků zájmů), díky nimž lépe poznáš sebe sama a své směřování. Budeš moci přemýšlet nad tím, co od práce a života očekáváš, dozvíš se informace o volbě povolání, kariéře, trhu práce.

Ke svým odpovědím se budeš moci vracet a znova nad nimi přemýšlet. Kariérní portfolio je součástí APLIKACE VISC – přístup k němu získáš buď ve škole nebo si jej můžeš zakoupit on-line přímo v aplikaci.

EXKURZE

Na exkurzích Ti ukážeme povolání, o které se zajímáš. Děláme exkurze do zajímavých firem a institucí, jen pro malé skupiny žáků – zájemců o dané povolání.  Můžeš se ptát, diskutovat, dozvíš se, jaká je uplatnitelnost v jednotlivých profesích.

Co je APLIKACE VISC

Naše unikátní aplikace  je souhrnem všech on-line nástrojů, které pomáhají s volbou povolání. Díky aplikaci si jednoduše uděláš dotazníky a můžeš pracovat na svém kariérním portfoliu. Přes svůj uživatelský účet máš možnost hlásit se na exkurze a vracet se ke svým výsledkům.

Aplikace žákům základních škol nabízí:

  • obrázkový a slovní dotazník zájmů
  • kariérní portfolio
  • a další metody, které jsou již pro studenty středních škol

Jak získáš přístup k aplikaci?

Buď ve své škole, která je do našich aktivit zapojená, nebo si můžeš v aplikaci jednotlivé moduly snadno zakoupit on-line a hned pracovat.