ŘEŠENÍ PRO RODIČE

Pomůžeme s volbou povolání

Zvolit si dobře povolání znamená z poloviny poznat sebe sama a z poloviny vidět povolání v reálném prostředí.

Nabídka PRO RODIČE - JEJICH DĚTI

 • OBRÁZKOVÝ DOTAZNÍK ZÁJMŮ
 • SLOVNÍ DOTAZNÍK ZÁJMŮ
 • KARIÉRNÍ PORTFOLIO
 • EXKURZE, BESEDY
 • INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
 • a další

 

DOTAZNÍKY ZÁJMŮ

Dotazníky zájmů pomohou zjistit, které aktivity nás těší, baví, uspokojují a podle toho si zvolit povolání. Pokud se volbou povolání trefíme do správného zájmového typu, je velká šance, že budeme zažívat každodenní uspokojení z práce.

Nabízíme dvě varianty dotazníků zájmů – obrázkový a slovní. Oba dotazníky najdete v naší aplikaci.

 

EXKURZE

Pro rodiče připravujeme exkurze do spolupracujících firem.

KARIÉRNÍ PORTFOLIO

Kariérní portfolio je unikátní on-line průvodce volbou povolání, zahrnuje několik dotazníků (včetně dotazníků zájmů), díky nimž žák lépe pozná sebe sama a své směřování. Může přemýšlet nad tím, co od práce a života očekává, dozví se informace o volbě povolání, kariéře, trhu práce.

Ke svým odpovědím se žák může vracet a znova nad nimi přemýšlet. Kariérní portfolio je součástí APLIKACE VISC.

Co je APLIKACE VISC

Naše unikátní aplikace  je souhrnem všech on-line nástrojů, které pomáhají s volbou povolání. Díky aplikaci si žáci udělají dotazníky a mohou pracovat na svém kariérním portfoliu. Přes svůj uživatelský účet se mohou hlásit na exkurze a vracet se ke svým výsledkům.

Aplikace žákům základních škol nabízí:

 • obrázkový a slovní dotazník zájmů
 • kariérní portfolio pro ZŠ

Nabídka pro studenty středních škol:

 • obrázkový a slovní dotazník zájmů
 • dotazník silných stránek
 • dotazník Dobrý život
 • kariérní portfolio pro SŠ

Jak získat přístup k aplikaci?

 • ve škole, kterou žák/student navštěvuje a je zapojená do našich aktivit
 • přímo v aplikaci je možno zakoupit jednotlivé moduly on-line a ihned po platbě kartou žačít pracovat