Maturanti v Ray Service

Exkurze pro čtvrtý ročník studentů hradišťské průmyslovky nás obzvlášť potěšila.

Měla netradiční zaměření, a to na ekonomiku řízení firmy průmyslu 4.0. Finanční ředitel si pro studenty připravil velmi zajímavý pohled na hospodaření s různými druhy zdrojů napříč firmou, a zejména na provázanost do digitálně řízených výrobních procesů. Nechyběla soutěž a malé výhry.

Studenti se při prohlídce výroby mohli sami přesvědčit, jak se používají moderní technologie v praxi.

Věříme, že se s některými potkáme znovu ať už na brigádě, studentské stáži nebo s kolegy na pracovišti.