Když se spolupracuje…

exkurze ve firmě Thermacut

Základní škola - Střední průmyslová škola - firma Thermacut. Tři strany pro spolupráci a VISC byl u toho!

Vybraní žáci devátých tříd využili možnosti nahlédnout do provozu hradišťské firmy Thermacut, protože se rozhodují o své profesní budoucnosti.

V konferenční místnosti na žáky čekalo občerstvení, drobné dárky i informační letáčky. Poutavá prezentace uvedla žáky do prostředí firmy, výrobního programu i firemní kultury. Udělali si základní představu, co znamená firma Thermacut.

Výrobními halami je provedli studenti oboru strojírenství ze SŠPHZ Uherské Hradiště. Jen o pár let starší studenti žáky zaujali odborným výkladem, přehledem i schopností vysvětlit jednoduše pracovní procesy.

Studenti v roli průvodců měli příležitost vyzkoušet si jaké to je, sdělovat technické informace a zároveň si získat zájem žáků. Shodli se na tom, že snadné to nebylo!

Věříme, že netradiční dopoledne bylo obohacením všech zúčastněných stran.