Jak naše služby hodnotí žáci, rodiče a učitelé?

Každý občas potřebuje zpětnou vazbu, aby zjistil, zda svou práci dělá dobře nebo v čem je třeba se zlepšit. I my ve VISCu jsme rádi, pokud nám vyjádříte své hodnocení na Faceboku, osobně, v evaluačním dotazníku či mailem. Hodnocení, která se k nám dostala, jsou velmi pozitivní, milá a máme z nich velkou radost.

Kariérové poradenství na SŠ

Již několikátým rokem spolupracujeme se Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré Město a své hodnocení nám zaslala i zástupkyně ředitele Mgr. Soňa Patočková:

Kariérové poradenství
na naší škole a spolupráce s VISC

“To, že se naše škola věnuje kariérovému poradenství, je výsledkem fantastické spolupráce s VISCem. Díky jednatelce společnosti, Sylvě Štěpitové, jsme dokázali dostat kariérové poradenství nejen do Školních akčních plánů, ale hlavně do tříd, mezi studenty. Věnujeme se kariérovému poradenství zejména u studentů gymnázia, ale nezapomínáme i na další obory. Pro naše studenty pořádáme ve spolupráci s VISCem tematické exkurze do provozů, jejímž hlavním cílem je, aby si naši studenti udělali představu, jak vypadá běžný den některých vybraných profesí. Naši studenti se tak seznámili s prací státního zástupce, notáře, strávili den na veterinární klinice, soudu, ale třeba také ve firmě BD Sensors a několika dalších. V orientaci na budoucí povolání pomáhají našim studentům vedle exkurzí také on-line dotazníky zájmů od společnosti VISC. Výsledkem této spolupráce je i zřízení funkce kariérového poradce na naší škole a zapojení našich žáků do intenzivnější spolupráce a získávání praxe při vedení Kroužků techniky pro žáky základních škol. Spolupráce s VISCem není jen o kariérovém poradenství. Jsme rádi, že jsme mohli využít jejich výukový kamion na výuku pneumatiky a 3D tisku.”

příměstské tábory

V srpnu jsme se poprvé vrhli do organizace příměstských táborů. Velmi nás potěšilo fantastické hodnocení od dětí i jejich rodičů. Rodiče nám každý den hlásili, jak jsou děti nadšené, že doma nevypráví o ničem jiném než o zážitcích z tábora a moc si to užívají.

Rodiče nám napsali:

“Děkujeme za super tábor. Kuba byl spokojený a nadšený.”

“Super tábor. Děkujeme.”

projektové dny pro MPO

Před uzavřením škol jsme ještě stihli zahájit projekt Tour For The Future, ze kterého se nám dostalo velmi pozitivního ohlasu od zapojených žáků 9. tříd. Například:

“Výborná práce.”

“Jeden z nejlepších dnů v roce.”

“Ujistila jsem se v tom, co chci v budoucnu dělat za povolání.”

Projektové dny v Základní škole ve Starém Městě

Děti z mojí třídy se programu účastnily jako první z naší školy. Vůbec nevěděly, co mají očekávat. V kamionu se seznámily s pneumatikou, zkoušely vyhledat jednotlivé komponenty a zapojit je dle promítnutého schématu, potom připojovaly hadičky a nakonec spouštěly vzduch do systému. Pracovaly naprosto samostatně a s velkým zaujetím. Když se jim práce podařila, měly obrovskou radost, že se píst pohybuje a vše pracuje, jak má. Dále měly děti možnost vyzkoušet si 3D tisk. Moc byly nadšené, že mohly sledovat, jak tiskárna pracuje a nemalou radost jim udělalo, že si mohly vytištěný výrobek ponechat. Dětem se program líbil a všechny odcházely do třídy plné dojmů.
Přeji Vám plno stejně nadšených dětí a hodně zdaru do další práce!
V.D., třídní učitelka 2.B, ZŠ Staré Město

Velké poděkování patří organizátorům i lektorům za úžasný nápad i zážitek. Děti byly nadšené, otevřely se jim další obzory v oblasti vědy.
Budeme se těšit na další projektové dny.
M.H., třídní učitelka 2.A, ZŠ Staré Město

Pro děti bylo přínosné setkání s technickým vybavením, které v běžné výuce nepoužívají. Zaujal je robůtek a 3D tiskárna. Při skládání součástek podle projektu se ukázalo, že tuto aktivitu jsou schopni zvládnout opravdu všichni žáci.
Š.Š.

Děti z naší školní družiny byly z projektových dnů velmi nadšené. Se svým oddělením jsem se zúčastnila výukového programu, kde byla dětem lektorkami srozumitelně vysvětlena příprava a následně tisk jmenovky na 3D tiskárně.
Z projektových dnů jsme si odnesly – děti i my dospělí – nové vědomosti a poznatky.
ŠD se těší na další spolupráci s Vámi.
B.L., vedoucí vychovatelka ŠD, ZŠ Staré Město

Děkujeme všem, protože díky vám se neustále posouváme dále, rozšiřujeme naše služby a víme, že naše práce má smysl.