Jak naše služby hodnotí žáci, rodiče a učitelé?

Každý občas potřebuje zpětnou vazbu, aby zjistil, zda svou práci dělá dobře nebo v čem je třeba se zlepšit. I my ve VISCu jsme rádi, pokud nám vyjádříte své hodnocení na Faceboku, osobně, v evaluačním dotazníku či mailem. Hodnocení, která se k nám dostala, jsou velmi pozitivní, milá a máme z nich velkou radost.

Již několikátým rokem spolupracujeme se Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré Město a své hodnocení nám zaslala i zástupkyně ředitele Mgr. Soňa Patočková:

Kariérové poradenství
na naší škole a spolupráce s VISC

“To, že se naše škola věnuje kariérovému poradenství, je výsledkem fantastické spolupráce s VISCem. Díky jednatelce společnosti, Sylvě Štěpitové, jsme dokázali dostat kariérové poradenství nejen do Školních akčních plánů, ale hlavně do tříd, mezi studenty. Věnujeme se kariérovému poradenství zejména u studentů gymnázia, ale nezapomínáme i na další obory. Pro naše studenty pořádáme ve spolupráci s VISCem tematické exkurze do provozů, jejímž hlavním cílem je, aby si naši studenti udělali představu, jak vypadá běžný den některých vybraných profesí. Naši studenti se tak seznámili s prací státního zástupce, notáře, strávili den na veterinární klinice, soudu, ale třeba také ve firmě BD Sensors a několika dalších. V orientaci na budoucí povolání pomáhají našim studentům vedle exkurzí také on-line dotazníky zájmů od společnosti VISC. Výsledkem této spolupráce je i zřízení funkce kariérového poradce na naší škole a zapojení našich žáků do intenzivnější spolupráce a získávání praxe při vedení Kroužků techniky pro žáky základních škol. Spolupráce s VISCem není jen o kariérovém poradenství. Jsme rádi, že jsme mohli využít jejich výukový kamion na výuku pneumatiky a 3D tisku.”

V srpnu jsme se poprvé vrhli do organizace příměstských táborů. Velmi nás potěšilo fantastické hodnocení od dětí i jejich rodičů. Rodiče nám každý den hlásili, jak jsou děti nadšené, že doma nevypráví o ničem jiném než o zážitcích z tábora a moc si to užívají.

Rodiče nám napsali:

“Děkujeme za super tábor. Kuba byl spokojený a nadšený.”

“Super tábor. Děkujeme.”

Před uzavřením škol jsme ještě stihli zahájit projekt Tour For The Future, ze kterého se nám dostalo velmi pozitivního ohlasu od zapojených žáků 9. tříd. Například:

“Výborná práce.”

“Jeden z nejlepších dnů v roce.”

“Ujistila jsem se v tom, co chci v budoucnu dělat za povolání.”

Děkujeme všem, protože díky vám se neustále posouváme dále, rozšiřujeme naše služby a víme, že naše práce má smysl.