Inspirujeme mladou mysl k technickým výzvám

Kroužky techniky v Technology Truck VISC v regionu Uherské Hradiště

Ve spolupráci s partnerskými základními školami v regionu Uherské Hradiště se pravidelně konají Kroužky techniky.

Pro školní rok 2023/24 jsou to školy:
ZŠ Babice, ZŠ Staré Město, ZŠ a MŠ Větrná a ZŠ Kunovice Červená Cesta

Kroužky nabízejí mladým nadšencům jedinečnou příležitost prozkoumat svět technologie a inovací. Tyto kroužky mají za cíl podporovat zájem o technické obory již od mladého věku.

Aktivity Kroužků techniky:

  1. Robotika a programování: Žáci se seznamují s základy programování jednoduchých robotů. Praktické aktivity je přivádějí k porozumění principům automatizace a řízení robotických zařízení.
  2. 3D tisk a design: Kroužky poskytují žákům možnost vytvářet vlastní 3D modely a seznámit se s procesem 3D tisku. Tato aktivita podporuje jejich kreativitu a technickou invenci.
  3. Elektronika a experimenty: Žáci zkoumají svět elektroniky prostřednictvím jednoduchých experimentů. Mají příležitost sestavit vlastní jednoduché obvody a lépe porozumět principům elektronických zařízení.
  4. Pneumatika a hydraulika: V rámci výuky mají žáci příležitost pracovat s reálnými pneumatickými a hydraulickými zařízeními. Tato praxe jim umožňuje aktivně zkoumat a manipulovat s technickými komponenty, což posiluje jejich dovednosti a chápání.

Výsledky a reakce:

Kroužky  techniky v Technology Truck VISC zaznamenaly pozitivní odezvu ze strany žáků, rodičů a učitelů. Mladí techničtí nadšenci nejen rozvíjejí své dovednosti, ale také nacházejí inspiraci a motivaci pro budoucnost.

Nabídka vzdělávacích programů VISC představuje inovativní krok směrem k oživení zájmu o technické obory již od raného věku.