Exkurze pro pedagogy

Srdečně zveme pedagogy a kariérové poradce středních i základních škol na exkurzi do firmy ALTECH a Ray Service.

Zástupci firem představí svůj výrobní program, výjimečné technologie, zajímavé projekty a také své personální strategie – jaké profese budou potřebovat v příštích letech a jak vypadá jejich spolupráce se studenty.

Samozřejmostí je ukázka výrobních procesů a prohlídka výrobních prostor.

Věříme, že informace o firmách, které patří mezi nejvýznamnější subjekty v regionu, budou pedagogy velmi zajímavé.

Exkurze může poskytnout pohled do fungování moderní a technologicky vyspělé společnosti a přinést cenné poznatky, které mohou být nápomocné při výuce, práci s mládeží a podpoře profesního směřování žáků i studentů.

Rezervujete si své místo prosím do 20. března pomocí elektronického formuláře