Exkurze pedagogů v Ray Service

U příležitosti 30. výročí založení firmy Ray Service jsme pozvali pedagogy ze středních a základních škol v regionu na exkurzi. Akce se zúčastnilo 17 pedagogů.

Pan Michal Gabriel představil společnost a její výrobní program, přiblížil nám zajímavé projekty i směr rozvoje firmy. Příležitost setkání jsme využili i k prezentaci možností spolupráce se školami a nabídky programů společnosti VISC.

Největší zájem vzbudila prohlídka provozu s detailním výkladem. Učitelé měli možnost na vlastní oči vidět využití moderních technologií v praxi a rozmanitost pracovních úkolů vyžadujících specifické znalosti a dovednosti.

Děkujeme za možnost diskutovat o spolupráci mezi firmou a školami, která přispívá k lepší připravenosti mladých lidí na budoucí kariéru.