Deváťáci v Ray Service

ZŠ Kunovice U Pálenice

Žáky devátých ročníků jsme přivítali ve firmě Ray Service a.s. Staré Město, abychom jim přiblížili reálný svět práce v moderní společnosti.

Podpořili jsme tím jejich úvahy o volbě dalšího studia nebo profesního směřování.

Každý si mohl procítit pracovní atmosféru a stát se na chvíli součástí významné rodinné firmy.

V druhém patře sídla firmy jsme žáky přivítali ve velké konferenční místnosti. Přes skleněné stěny viděli moderní a krásné prostory kanceláří, kde pracuje vedení firmy.

Po krátké poutavé prezentaci jsme žáky provedli výrobními prostory. Žáci nahlédli pod ruce zaměstnancům přímo při pracovním procesu. Ti se rádi podělili o informace a ukázali technické vybavení, které používají.

Seznámili jsme žáky s profesemi, které firma potřebuje i s kvalitami a dovednostmi, bez kterých se zaměstnanci neobejdou.

Součástí exkurze je i vlastní pracovní zkušenost. Žáci si společně vyrobili kabelový svazek na jedinečných laserových maketách s využitím nejmodernějších technologií. Ten si hrdě odnášeli s sebou do školy.