Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které zadáváte při registraci, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a jsou neveřejné.

Vytvořením uživatelského účtu souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby vedení účtu a práci na Kariérním portfoliu. Osobní údaje včetně údajů o studiu jsou důležité pro komplexní práci na Kariérním portfoliu.

K vašem účtu máte přístup pouze vy a administrátor, který webovou aplikaci spravuje a je pověřen k vygenerování nového hesla v případě, že byste se nemohl/a přihlásit. Administrátor je vázán mlčenlivostí a je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje uchováváme po dobu 1 roku od posledního přihlášení. Neaktivní účet (minimálně 1 rok nepoužívaný) je smazán.

Veškeré informace, které zadáváte, jsou neveřejné a slouží pouze pro vás, pokud vy sám/sama neurčíte jinak. Osobní údaje nepředáváme třetím stranám.