Požehnání kamionu

S naší mobilní učebnou navštěvujeme blízká i vzdálená místa naší republiky a přivážíme praxi do škol. Při zastavení Tour For The Future v Jaroměři v Královéhradeckém kraji se našemu kamionu dostalo i požehnání s přáním samých dobrých cest a spokojených žáků. Tento slavnostní okamžik proběhl v pátek 11. prosince 2020 u Základní školy Jaroměř – Josefov. Za požehnání a velmi milou návštěvu naší mobilní učebny děkujeme děkanu farnosti Broumov P. ThLic. Martinu Lanži.

Věříme, že tento symbolický okamžik přinese nám i našemu kamionu štěstí na cestách a ve všech školách se budou těšit, až je s naší mobilní učebnou navštívíme.

Mobilní učebna byla spolufinancována v rámci projektu Technologické centrum pro PRŮMYSL 4.0, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004973.